Pla estratègic de turisme del Pirineu i Terres de Lleida 2023-2026

logo model de turisme

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha impulsat l’actualització del Pla Estratègic de Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida per al període 2023-2026, el qual ha de servir com a full de ruta del desenvolupament turístic de la destinació per als propers anys.

Un dels principals elements que caracteritzen aquest pla és l’àmplia participació dels agents clau del sector turístic lleidatà en l’elaboració de l’estratègia.

La nova estratègia es deriva de quatre principis rectors que es retroalimenten de manera sistèmica i que, en definitiva, són els pilars en els quals la destinació ha de seguir treballant de manera constant:  Sostenibilitat,  Excel·lència, Corresponsabilitat, i Innovació.

D’aquesta manera, aquest model de desenvolupament turístic s’estructura sobre 1 objectiu marc transversal:  Ser un model turístic sostenible i regeneratiu de la destinació i 4 objectius marc específics:

  • Enfortiment de la cogestió entre tots els actors del sistema turístic i també el resident.
  • Foment de la creació de producte i experiències turístiques innovadores i sostenibles.
  • Orientació del territori als nous perfils de demanda afins a la visió definida.
  • Desenvolupament del coneixement i les capacitats del talent humà al sector turístic de la destinació.

APOSTEM PER UN MODEL DE GESTIÓ TURÍSTICA
QUE VETLLI PER LA SOSTENIBILITAT SOCIAL,
ECONÒMICA I MEDIAMBIENTAL