Avís legal

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ofereix aquesta web per facilitar als usuaris l’accés a la informació de què disposa. L’usuari podrà lliurement -només per al seu ús personal- copiar en el seu ordinador les pàgines o pantalles a les quals pot accedir o obtenir-ne una còpia impresa.
No és permesa la reproducció, plagi o publicació de la totalitat o part dels continguts sense l’autorització expressa del seu titular. Qui, sense autorització, reprodueixi, plagiï o publiqui el contingut d’aquesta web, incorrerà en un delicte penal.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida no és responsable de l’exactitud i l’actualització de la informació que provingui d’altres persones físiques o jurídiques, que consti a la pàgina web o a la qual es remeti.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida es reserva la facultat d’efectuar canvis i modificacions de la informació de la web en qualsevol moment.

Dipòsit Legal: LL-234-2001