MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

Liderar la promoció de tot el patrimoni turístic del Pirineu i les Terres de Lleida, a l’àmbit nacional i internacional, atenent a les necessitat de l’oferta i la demanada.

VISIÓ

Posicionar Lleida com una destinació turística de qualitat, responsable ecològica i innovadora que satisfarà les necessitats del visitant i que vetllarà pels valors de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental des del punt de vista de l’oferta i la demanda.

VALORS

Sensibilitat

amb el resident

Compromís

amb el sector turístic

Acollida

als turistes i visitants

Respecte

al medi ambient, al medi social i al medi econòmic

Proactivitat

i innovadors

COM ENS ORGANITZEM

Òrgans de govern

Presidència

Vicepresidència

Direcció

Secretaria general

Intervenció

Junta general

Consell d’administració

Organigrama

A QUI ENS ADRECEM

El Patronat de Turisme donem servei a:

Sector turístic (públic–privat)

Públic final

Mitjans de comunicació, turoperadors i altres prescriptors

Comunitat local

Productes estratègics:

Turisme actiu
neu, aigua, aire i terra

Natura

Cultura

Gastronomia
enoturisme
òleoturisme

Altres productes

Segments:

Públic familiar

Singles

Noves generacions

Sèniors

Mercats:

Català, estatal, internacional

Com operem

El Patronat de Turisme mantenim relació periòdica amb els mitjans de comunicació, amb touroperadors i amb altres prescriptors tant dels àmbits català, estatal, com internacional.

Promovem el respecte
a la comunitat local

Promocionem el turisme
de quilòmetre zero

Contribuïm al foment del
sentiment de pertinença

Mercats prioritaris

Mercat català

Catalunya

Mercat estatal

Madrid
País Basc
València
Illes Balears
Altres

Mercat institucional

França
Benelux
Regne Unit
Alemanya
Mercats emergents