Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida s’ha encapçalat l’impuls d’un Pla Estratègic per tal de definir el futur del turisme a les comarques de Lleida, amb l’objectiu de definir el model de desenvolupament turístic local, amb estratègies i objectius a mitjà i llarg termini (2019-2022). La realització del projecte ha comptat amb la participació de tots els agents, públics i privats, del Pirineu i les Terres de Lleida, per mitjà d’enquestes, entrevistes personalitzades amb els principals agents turístics de la demarcació i reunions de treball amb el sector.

La redacció del Pla s’ha dut a terme en quatre fases:

  • Fase I: Anàlisi i diagnosi
  • Fase II: Formulació del model turístic; eixos i estratègies
  • Fase III: Pla d’accions
  • Fase IV: Seguiment del Pla; accions en calendari i amb indicadors

El resultat d’aquesta tasca, eminentment participativa, és una aposta ferma per una gestió dels pròxims anys que es basarà en un MODEL DE GESTIÓ SOSTENIBLE a escala mediambiental, social i econòmica. Aquest model de gestió es recolzarà en 4 eixos que ens ajudaran a tenir present quines són les principals idees força que marcaran el nostre camí en els pròxims anys.

El projecte s’ha dut a terme tenint en compte les diferents dimensions territorials de la destinació Lleida: la demarcació de Lleida; les marques i els territoris turístics; Lleida en el context de la destinació Catalunya; Lleida en el context de la destinació Estat i Lleida en el context internacional.

Durant el procés de treball s’ha seguit els criteris següents: treballar amb una visió global i transversal del turisme; utilitzar factors de correlació entre l’activitat turística i l’ocupació, per tal de poder dibuixar un mapa, tant interpretatiu de la situació com útil, per efectuar propostes i projeccions; definir un pla d’accions realista, tot prioritzant les actuacions en termes d’oportunitat i importància, així com presentar el treball de manera entenedora i pràctica.

Un dels principals reptes que ha d’afrontar la demarcació de Lleida com a destinació turística és el d’equilibrar la quantitat amb la qualitat del turisme. Així doncs, alineats amb aquesta fita, des del Patronat de Turisme us animem a continuar treballant per aconseguir una destinació de qualitat i un turisme responsable.

Apostem per un model de gestió de turisme sostenible, que vetlli pels valors de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

Eixos estratègics

Resum executiu del Pla Estratègic de Turisme 2019-2022

Com hem fet el Pla Estratègic de Turisme 2019-2022

thumbnail of Infografia Pla Estrategic Turisme Lleida_v10

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local