Subvencions

Subvencions als Consells Comarcals

de la demarcació de Lleida per la promoció Turística

L’objecte d’aquests ajuts és la concessió, per part del Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida, de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per la promoció Turística.

Documentació

• Bases específiques per la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per la promoció turística.  BOP 77, de 18 d’abril de 2019.

• Convocatòria per la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida, per la promoció turística. BOP 63 d’1 d’abril de 2021.

• Convocatòria per la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida, per la promoció turística. BOP  51 de 13 de març de 2020.

• Convocatòria per la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per la promoció turística. BOP 102, de 28 de maig de 2019.

Subvencions als Ajuntaments

de la demarcació de Lleida per la promoció Turística

L’objecte d’aquestes Bases és regular el procediment per a la concessió d’ajuts econòmics als ajuntaments de la demarcació de Lleida, per a la redacció de projectes de promoció turística, i per a la implementació de nous projectes de promoció turística o la millora dels ja existents, amb l’objectiu de dotar-los d’un model turístic competitiu i contribuir al posicionament del Pirineu i de les Terres de Lleida com a destinació sostenible líder en turisme interior i de muntanya.

Documentació

• Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida per a la redacció de projectes de promoció turística i per a la implementació de nous projectes de promoció turística o millora dels projectes ja existents de gestió municipal, BOP 189 de 29 de setembre de 2021.