TURISME ORNITOLÒGIC

gallfer
Piastu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Gall fer

Tetrao urogallus

Gran au de les avetoses i pinedes de pi negre que té la major part de la població catalana en terres de la demarcació de Lleida, concretament entre la Val d’Aran i l’Alta Cerdanya. La població està patint una marcada davallada, perdent fins el 50% de llurs poblacions en algunes contrades.

Dificultat
Mitjana

Estatus
Resident

Habitat
Forestal

ALTRES OCELLS