BIOSPHERE DESTINATION

EMPRESA/ ENTITAT TURÍSTICA COMPROMESA AMB LA SOSTENIBILITAT

empreses sostenibilitat

La Torre del Codina

Allotjaments rurals

La Torre del Codina és una destinació que ha restaurat el patrimoni de l’arquitectura de la pedra seca, ha diversificat els cultius ecològics de la seva finca i ha implementat energies alternatives tèrmiques, eòliques i fotovoltaiques fins a fer-la completament autosuficient. Aprofita les aigües pluvials. Depurem i reutilitzem les aigües residuals per abeurar les espècies animals d’insectes, ocells, amfibis i mamífers de l’entorn.

Fem un control domòtic dels consums de llum, aigua i calefacció per biomassa.

Som a l’Espai Natural Protegit de Granyena i participem en el programa d’introducció d’aus rapinyaires. Disposem d’un amagatall per a la observació d’ocells. Restaurem i construïm marges de pedra seca. Oferim rutes de coneixement de l’entorn físic, natural i cultural de la Torre del Codina.

Mantenim 2,5 ha d’espai agroforestal per a la propagació de la flora i les espècies vegetals silvestres i la reproducció de fauna. Caixes nius per a ocells i ratpenats. Hotel d’insectes.

Més informació de l'empresa o entitat certificada

Contacte

. Polígon 16 Parcela 131, 25300 El Talladell
. 629770876
. latorredelcodina@gmail.com
RELACIONADES