Subvencions.


Subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per la promoció turística

L'objecte d'aquests ajuts és la concessió, per part del Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida, de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per la promoció turística.

 

NOU: Decret núm. 180 de 09.06.20 Sobre l'aixecament de la suspensió dels terminis del Patronat de Turisme

 

Afectació terminis dels tràmits administratius pel COVID 19

 

Documentació

  • Convocatòria per la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida, per la promoció turística. BOP  51 de 13 de març de 2020. 

Descarregar Edicte de la convocatòria

  • Bases específiques per la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per la promoció turística.  BOP 77, de 18 d'abril de 2019.

Descarregar Bases Específiques

  • Convocatòria per la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per la promoció turística. BOP 102, de 28 de maig de 2019.

Descarregar Edicte de la convocatòria

  • Modelatge sol·licitud subvencions

Descarregar Sol·licitud subvenció (1)

Descarregar Sol·licitud subvenció (2)

  • Modelatge de justificació

Descarregar Compte justificatiu

Descarregar Declaració responsable de la publicitat