Ruta dels Forns de Calç

Aquesta ruta permet visitar diferents forns de calç, cabanes de volta i gaudir d’un paisatge de bosc, així com del parc eòlic per on passa part de la ruta.

L’activitat de la producció de la calç es basa a obtenir calç de la pedra calcària a través d’un procés que consisteix a sotmetre aquesta pedra a unes temperatures de 900 a 1.000 ºC. Aquesta transformació té lloc als forns de calç.

A les Garrigues es van fer coure forns de calç fins als anys seixanta del segle XX, i concretament a Tarrés s’hi poden trobar uns 60 forns de calç en desús. En aquest municipi produir calç no era un ofici específic, aquesta feina era estacional i la feien alguns pagesos quan no hi havia treball al camp. La calç produïda s’emprava per ensulfatar la vinya i encalcinar parets, en la construcció per fer l’argamassa o per conservar alguns aliments...

Recorregut total de la ruta: 12,6 km

 

Més informació: Consell Comarcal de les Garrigues

Fotos
Vídeos