La Ruta dels forns de calç de les Garrigues

L'activitat de la producció de la calç es basa a obtenir calç de la pedra calcària a través d’un procés que consisteix a sotmetre aquesta pedra a unes temperatures de 900 a 1.000 ºC.

Aquesta transformació té lloc als forns de calç. A les Garrigues es van fer coure forns de calç fins als anys seixanta del segle XX, i concretament a Tarrés s’hi poden trobar uns 60 forns de calç en desús.

En aquest municipi produir calç no era un ofici específic, aquesta feina era estacional i la feien alguns pagesos quan no hi havia treball al camp. La calç produïda s’emprava per ensulfatar la vinya i encalcinar parets, en la construcció per fer l’argamassa o per conservar alguns aliments...

 

Troll de la Gravera

És l’únic punt d’aigua estancada natural que té el terme de Tarrés. A causa de l’extracció de graves en aquest punt, va quedar una petita cavitat on, any rere any, queden estancades les aigües provinents de l’escorrentia pluvial. És un dels pocs indrets del terme on trobem la boga, un tipus de canyís.

 

Forn dels Assèguils del Joan Roig

El forn és com un gran forat, no construït per durar sinó per fer una funció determinada (coure calç) durant un curt període de temps. El forn dels Assèguils del Joan del Roig és un dels forns més ben conservats del poble i també del conjunt de les Garrigues. Es pot veure al seu interior l’olla on s’acumulaven les cendres durant la cocció.

 

Forn del Buscarró del París

Forn parcialment excavat amb la part davantera feta de pedra. És un dels més destacables de la comarca i té com a peculiaritat la porta amb un arc apuntat fet amb pedres irregulars.

 

Comes de Montgrat

En aquesta obaga, a la partida de les Comes de Montgrat, hi trobem les condicions d’humitat que possibiliten un bosc ufanós; aquí el mantell vegetal cobreix completament el terreny. Aquesta vegetació variada era font important de recursos per a l’home.

 

Cabana de volta de la serra del Perdiuet

Dins la ruta trobem també cabanes de volta, que són construccions rurals de pedra seca de caire excepcional i espectacular. De les quatre cabanes que trobem a la ruta en destaquem la del Perdiuet.

 

Forn del pla del Cintet

Aquest forn, del qual veiem la vora —límit superior— de pedra, és una cavitat totalment excavada a la terra i és un dels que posteriorment han estat reutilitzats pels pagesos com a bassa per abeurar els animals.

 

Parc eòlic

La part final de la ruta travessa el parc eòlic Vilobí I. Situat entre els termes municipals de Tarrés i Fulleda, consta de 27 aerogeneradors d’1,5 MW de potència cadascun i 120 metres d’alçada.

 

Vista panoràmica

Des de la punta del Vilobí s’observa tota la Conca de Barberà. Durant el recorregut hi ha dos altres punts on es pot gaudir d’una impressionat vista panoràmica, als costers Morers i al pla del Cintet.

 

Més informació: Consell Comarcal de les Garrigues

Fotos
Vídeos