Lleida, Dilluns 1 febrer 2021

nota de premsa

L’any 2020 s’han tancat amb números negatius en el seu conjunt, però amb diferents percentatges segons la tipologia d’establiments i la seva incidència a la zona del Pirineu i amb l’activitat més concentrada a l’estiu, com ara en el sector del càmping. D’acord amb les dades de l’INE el conjunt d’establiments d’hoteleria del conjunt de la demarcació ha tingut una davallada quant al nombre de pernoctacions d’un 47,7 %. Per la seva banda, el sector del càmping ha vist reduïdes les pernoctacions un 8,4 %, el turisme rural un 16,3 % i els apartaments turístics un 26,4 %. Els turisme estranger han tingut una caiguda del 70 % en el nombre de viatgers i del 65 % en pernoctacions.

El sector turístic de Lleida va perdre l’any 2020 un 47 % de viatgers i va registrar un 36,8 % menys de pernoctacions a causa de la COVID-19 respecte a l’any anterior

Els mesos de gener i febrer, abans del confinament, el conjunt del sector va registrar un creixement d’un 20 % en el nombre de pernoctacions, marcant un bon inici de l’any a causa de la temporada d’esquí, seguint la tendència creixent que ha mantingut el turisme a la demarcació de Lleida en les darreres temporades. També l’estiu es va tancar amb un resultat favorable a la zona del Pirineu, segons ha destacat la vicepresidenta del patronat de Turisme, Rosa Pujol.

El sector d’allotjament turístic de la demarcació de Lleida ha tancat l’any 2020 amb una caiguda d’un 47,1 % quant al nombre de viatgers i d’un 36,8 % en el de pernoctacions, com a conseqüència de la COVID-19 i les restriccions de mobilitat imposades per la pandèmia sanitària. El conjunt d’establiments d’hoteleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida ha tancat l’any 2020 amb 670.543 viatgers i 1.804.067 pernoctacions, davant la xifra d’1.269.251 viatgers i 2.857.192 pernoctacions de l’any anterior, segons les dades publicades avui per l’Institut Nacional d’Estadística-INE. El turisme estranger ha registrat una davallada d’un 69,5 % pel que fa al nombre de viatgers i d’un 65 % en el de pernoctacions.

L’any 2020 va començar molt bé per al conjunt del sector de la demarcació de Lleida, fins que la pandèmia sanitària va aturar el moviment turístic i va truncar la tendència de creixement que el turisme de Lleida ha estat experimentant en els darrers anys, segons la vicepresidenta del Patronat de Turisme Rosa Pujol, que ha explicat que “també a la campanya d’estiu, com per les festes de Nadal, el comportament turístic a la zona del Pirineu ha estat satisfactori, però el balanç final ens confirma una important pèrdua pel sector d’allotjament turístic en general amb un nivell més alt d’afectació als establiments de la zona de la plana de Lleida. Una incidència i un impacte negatiu que és extrapolable a la resta de subsectors vinculats amb el nostre turisme, com ara les empreses d’activitats de turisme actiu i esports d’aventura, les mateixes estacions d’esquí, restauració, comerç en general, museus, etc.” Pujol ha demanat prendre mesures de forma ràpida per poder salvar el que resta de temporada d’esquí i recuperar com abans millor la normalitat per capgirar l’actual situació que persisteix en el sector turístic durant aquest 2021, atenent la realitat del nostre territori i les activitats a l’aire lliure”.

Durant els dos primers mesos de l’any 2020 els establiments d’hoteleria, turisme rural, apartaments turístics i càmpings del Pirineu i les Terres de Lleida van arribar a experimentar un creixement d’un 19 % quant al nombre de viatgers i d’un 20 % pel que fa a la xifra de pernoctacions respecte als mesos de gener i febrer del 2019, gràcies al bon ritme de la temporada d’esquí al Pirineu de Lleida. En concret, en aquests dos mesos els establiments d’hoteleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics van registrar 212.447 viatgers i 403.224 pernoctacions, davant els 178.787 visitants i 333.985 pernoctacions del 2019, segons les dades de l’INE. El turisme estranger durant els mesos de gener i febrer va continuant marcant també una tendència al creixement d’un 6,5 % quant al nombre de viatgers i de pernoctacions en relació amb l’any anterior. Aquestes dades resulten especialment rellevants si tenim en compte que l’any 2019 va tancar amb un rècord històric de visitants, amb el millor registre de tots els temps pel que fa al sector turístic de la demarcació de Lleida.

La pandèmia va aturar tota l’activitat a partir del 14 de març

Les bones perspectives que apuntava l’any 2020 es van trencar el 14 de març amb l’estat d’alarma motivat per la COVID-19 i el confinament domiciliari, que es va perllongar al conjunt del territori fins al 21 de juny. Això va impossibilitar que el sector turístic desenvolupés qualsevol tipus d’activitat durant els tres mesos i una setmana de confinament, a més de deixar la Setmana Santa en blanc i la temporada d’esquí 2019-2020 interrompuda de forma brusca un mes abans del final previst.D’altra banda, la ciutat de Lleida i un sector de la comarca del Segrià van viure a meitat del mes de juliol un segon confinament domiciliari, amb un seguit de mesures restrictives d’activitat comercial i turística que va tornar a repercutir molt greument en el rendiment d’aquests sectors, entre altres.

Bon comportament turístic a l’estiu i per les festes de Nadal

La temporada d’estiu va tornar a portar optimisme al sector turístic de la demarcació de Lleida, de manera especial a la zona del Pirineu, que va tancar amb uns resultats millors dels previstos inicialment, amb un 10 % més de viatgers i un 15 % més de pernoctacions que l’any 2019. En canvi, les dades del conjunt de la demarcació van patir un retrocés d’un 21 % en el nombre de viatgers i d’un 10 % en el de pernoctacions, com a resultat de la davallada que va tenir el sector d’hoteleria a la zona de la plana de Lleida i a la ciutat de Lleida durant el mes de juliol. El turisme estranger també va experimentar un fort retrocés, amb només un terç dels visitants dels registrats altres estius.El darrer trimestre de l’any també ha mantingut un nivell baix de moviment turístic com a conseqüència de les diferents mesures restrictives de mobilitat i d’activitat turística imposades per fer front a la propagació de la COVID-19. Aquestes mesures han comportat la protesta i el malestar dels empresaris i representants de les associacions empresarials de l’àmbit turístic de la demarcació de Lleida, com també del món local del Pirineu, que ha reclamat al Govern “un tracte especial” en les mesures del PROCICAT per combatre la pandèmia en aquest territori. Entre altres demandes, reclamen restriccions comarcals en lloc de municipals i més mobilitat entre pobles veïns.

El final del 2020, com l’inici de l’any, es va tancar de manera satisfactòria, de manera que les festes de Nadal i Cap d’Any, principalment a la zona del Pirineu, van registrar un bon nivell d’ocupació turística en els diferents establiments de turisme reglat situats a les proximitats de les zones amb estacions d’esquí (es va arribar a mesurar ocupacions al voltant del 85 % de mitjana). Es tracta d’una temporada de neu atípica, que va començar amb retard el 14 de desembre a causa de les limitacions de mobilitat imposades per la pandèmia i que no es va començar a animar fins al 22 de desembre amb la possibilitat de desplaçar-se als centres hivernals lleidatans des de qualsevol punt de Catalunya, sempre que s’hagués fet una reserva prèvia en qualsevol allotjament d’un mínim d’una nit o s’hi tingués una segona residència.

El comportament del 2020 per sectors

El sector turístic de la demarcació de Lleida ha tancat l’any 2020 amb números negatius en el seu conjunt, però amb diferents percentatges segons la tipologia d’establiments i la seva incidència a la zona del Pirineu i amb l’activitat més concentrada a l’estiu, com ara en el sector del càmping. D’acord amb les dades de l’INE el conjunt d’establiments d’hoteleria de la demarcació ha tingut una davallada quant al nombre de pernoctacions d’un 47,7 %. Per la seva banda, en el sector del càmping la pèrdua de pernoctacions va ser d’un 8,4 %, en el turisme rural d’un 16,3 % i en els apartaments turístics d’un 26,4%.

Els establiments d’hoteleria del conjunt de la demarcació de Lleida han tancat l’any 2020 amb una pèrdua d’un 53 % en el nombre de viatgers i d’un 47,7% en el de pernoctacions. Els resultats han estat més favorables en els establiments situats a la zona del Pirineu de Lleida que en els situats a la plana i a la mateixa ciutat de Lleida, on la pèrdua de viatgers i de pernoctacions en relació amb l’any 2019 s’ha incrementat fins al 63 %. Segons les dades fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2020 els establiments d’hoteleria de la demarcació de Lleida van rebre 447.179 viatgers, els quals van fer 1.042.380 pernoctacions; aquestes xifres contrasten amb les registrades l’any anterior, amb 952.340 viatgers i 1.984.492 pernoctacions. L’estada mitjana dels turistes es va incrementar en relació amb l’any anterior de 2,08 a 2,27 dies.Per la seva banda, el sector del càmping ha tancat el 2020 amb una davallada més suau pel que fa al nombre de pernoctacions i de viatgers en relació amb l’any 2019. El sector ha tancat l’any amb 148.974 viatgers i 514.032 pernoctacions, cosa que representa un descens d’un 25 % en el nombre de visitants, però tan sols un 8,4 % de retrocés en les nits d’allotjament. Aquests resultats són deguts al bon comportament i la demanda del públic de proximitat que va tenir durant l’estiu i que va representar un creixement d’un 4,5 % en el nombre de viatgers i d’un 2,5 % en el de pernoctacions. També va tenir un important creixement durant els dos primers mesos de l’any. La demanda del turisme de proximitat va compensar la pèrdua de les pernoctacions del turisme estranger, que va ser del 77 %. La mitjana d’estada dels turistes als establiments del càmping es va allargar fins a 3,48 dies davant la mitjana de 2,8 dies de l’any anterior. El turisme rural també ha mantingut un comportament molt similar a la resta de sectors, amb una davallada quant al nombre de viatgers i de pernoctacions durant l’any 2020 en relació amb l’any anterior i amb un increment significatiu de visitants i de nits d’allotjament durant la temporada d’estiu, com també durant els dos primers mesos de l’any El turisme rural va rebre el 2020 un total de 46.634 viatgers, que van fer 152.918 pernoctacions, respecte als 78.365 viatgers i les 182.869 pernoctacions del 2019. La davallada ha estat d’un 40 % pel que fa al nombre de visitants i d’un 16,3 % en el de nits. Durant els mesos d’estiu, com també als mesos de gener i febrer, va experimentar creixements significatius en relació amb l’any 2019. Durant el gener i el febrer va registrar un creixement d’un 26 % quant al nombre de viatgers i d’un 44 % en la xifra de pernoctacions respecte als mateixos dos mesos de l’any anterior. Durant la temporada d’estiu l’increment va ser d’un 7,5 quant a la xifra de viatgers, si bé les pernoctacions, en allargar-se l’estada, es van incrementar fins al 41,6 %.Finalment, els apartaments turístics van tancar l’any amb un descens d’un 30 % quant al nombre de viatgers i d’un 26,3 % en el de les pernoctacions. Tant els mesos de gener i febrer com durant la campanya d’estiu els resultats van ser molt satisfactoris, com a la resta dels subsectors d’allotjament turístic. L’any 2020 van rebre 25.454 viatgers, que van fer 87.574 pernoctacions, davant els 39.585 viatgers i les 128.595 pernoctacions del 2019.

Caiguda del 70 % del turisme estranger

El turisme estranger ha patit un gran descens aquest anys 2020 com a conseqüència de la pandèmia i les restriccions de mobilitat per causes sanitàries. Els establiments d’allotjament turístic del conjunt de la demarcació han vist reduir el nombre de viatgers estrangers en un 70 % i el de les pernoctacions en un 65 % %. El nombre de turistes estrangers que ha rebut la demarcació de Lleida durant l’any 2020 ha estat de 64.358 , els quals van fer 173.498 pernoctacions, davant els 210.043 que van venir l’any passat i van generar 493.078 estades. El turisme estranger ha representat només un 9,5 % del nombre de viatgers i de pernoctacions que han rebut les comarques lleidatanes, mentre que l’any anterior va representar el 16,5 % dels visitants i el 17,2 de les pernoctacions fetes.

Oferta d’allotjament any 2020

L’oferta d’allotjament turístic reglat a les comarques de Lleida entre hotels, càmpings, turisme rural, apartaments turístics, refugis, instal·lacions juvenils i albergs se situa en 1.306 establiments i 56.562 places. Si li afegim a aquestes xifres els Huts, els pisos d’ús turístic, la xifra se situa en 75.252 places.Per tipus d’allotjament l’any 2020, l’oferta d’hoteleria és de 415 establiments amb 19.810; turisme rural, 659 cases i 4.809 places, i càmping, 63 establiments i 22.749 places, 4.000 de les quals són de bungalous. La resta de l’oferta engloba els 30 apartaments turístics (amb 674 places), els 39 albergs (3.070), els 66 refugis (2.072), les 30 cases de colònies (2.357), les 6 granges escola (686) i 3.354 habitatges d’ús turístic (18.447).

El sector turístic de Lleida va perdre l’any 2020 un 47 % de viatgers i va registrar un 36,8 % menys de pernoctacions a causa de la COVID-19 respecte a l’any anterior