Lleida, Dimarts 1 febrer 2022

nota de premsa

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha expressat una satisfacció moderada pels resultats i ha destacat el bon comportament durant el segon semestre de l’any, que ha pogut capgirar els mals resultats dels primers sis mesos per les restriccions i limitacions de mobilitat a causa de la COVID-19

El sector turístic de Lleida tanca l’any 2021 amb un increment d’un 28.5% més de pernoctacions que l’any 2020 i un 15.5% per sota del 2019, abans de la pandèmia

El sector del càmping ha tancat l’any 2021 amb els millors resultats de tots els temps i el turisme rural, amb les millors dades des de l’any 2016, mentre que el sector de l’hoteleria ha mostrat una recuperació del 17 % respecte el 2020, però ha baixat un 32 % en el nombre de pernoctacions amb relació al 2019, any rècord en el seu sector a Lleida El sector d’allotjament turístic de la demarcació de Lleida ha tancat l’any 2021 amb un increment d’un 33,8 % quant al nombre de viatgers i d’un 28,5 % pel que fa al nombre de pernoctacions amb relació a l’any 2020, però encara per sota dels resultats registrats abans de la pandèmia. Respecte al 2019 (any rècord a la demarcació) el sector ha tingut una pèrdua d’un 23,3 % en la xifra de viatgers i d’un 15,5 % en la de pernoctacions, segons les dades de l’INE fetes públiques avui. El comportament turístic ha estat molt diferent del primer al segon semestre de l’any a causa del nivell de restriccions de mobilitat provocades per la pandèmia. També ha estat diferent el comportament entre els diferents subsectors d’allotjament turístic. Mentre que el sector del càmping ha tingut el millor resultat de tots els temps i el turisme rural ha tancat amb els millors guarismes des de l’any 2016, l’hoteleria, més diversificada a la zona del Pirineu i la Plana de Lleida, ha registrat una pèrdua del 32 % quant al nombre de pernoctacions amb relació al 2019, si bé ha incrementat la xifra d’estades en un 17 % respecte al 2020. El turisme estranger presenta una lleugera milloria amb relació al 2020, amb un increment del 7,27 % de pernoctacions, però encara molt per sota de les xifres habituals.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha expressat una satisfacció moderada pel balanç provisional del 2021 “si tenim en compte el bon comportament turístic que ha tingut la demarcació durant el segon semestre de l’any passat a partir de l’estiu, quan s’ha aconseguit remuntar amb força les males dades dels primers 6 mesos com a conseqüència de les limitacions i restriccions derivades de la COVID-19. Uns resultats i un canvi de tendència que esperem que siguin el bon camí cap a la plena recuperació durant aquest any 2022”. Pujol també s’ha mostrat convençuda que el sector turístic de la demarcació de Lleida ha sortit reforçat de la pandèmia davant d’altres destinacions gràcies a l’oferta de la demarcació, basada en la natura i les activitats en espais naturals a l’aire lliure, allunyada de les massificacions. Uns valors que en aquests moments es troben plenament alineats amb el que busquen els visitants. “La destinació turística de Lleida, de manera prioritària la zona del Pirineu, ha estat triada pel públic de proximitat, català i estatal, per gaudir de les seves vacances d’estiu i per les festes de Nadal o bé per fer escapades de caps de setmana i festius, mentre que el turisme internacional encara continua en retrocés amb relació a l’any 2019”, ha subratllat Pujol.

Els 6 primer semestre es van perdre més de la 50 % dels viatgers i pernoctacions

Durant el primer semestre de l’any, de gener a juny, el sector turístic de la demarcació va perdre amb relació a l’any 2019 un 55’63 % de viatgers i el 53’20 % de les pernoctacions en les diferents modalitats d’allotjament turístic. En el sector d’hoteleria la pèrdua va estar per sobre d’aquest percentatge fins a arribar al 62,60 % menys de viatgers i un 64,27 % de pernoctacions respecte al 2019.

Dades del primer semestre (de gener a juny 2019-2020 i 2021)

  • VIATGERS PRIMER SEMESTRE:
 

 

 

    2019

 

   2020

 

     2021

Comparativa

Viatgers totals

  

     19-21

Comparativa

Viatgers totals

 

     20-21

HOTELS  

     449.891

 

    222.826

 

     168.152

 

  - 62,60 %

    

    -24,53 %

CÀMPINGS  

       62.665

   

      27.435

  

       56.074

 

  - 10,50 %

  

 +104,40 %

TURISME RURAL  

       32.384

  

      15.997

   

       16.813

  

   -48,00 %

  

    + 5,10 %

APART.

TURÍSTICS

 

       18.983

 

      12.031

    

         9.140

 

   -51,85 %

   

  - 24,00 %

TOTAL

 

 

     563.923

 

    278.289

 

     250.179

 

   -55,63 %

 

   -10,10 %

Font: INE

 

         

 

  • PERNOCTACIONS PRIMER SEMESTRE

 

 

 

 

   2019

 

2020

 

   2021

Comparativa

Pernoctacions Total

19-21

Comparativa

pernoctacions Total

20-21

HOTELS  

       941.160

 

    531.149

 

    336.252

 

    -64,27 %

 

   -36,69 %

CÀMPINGS  

       148.442

 

      61.899

 

    157.204

 

    + 5,90 %

 

+ 153,96 %

TURISME RURAL  

         64.889

 

      35.776

 

      40.854

 

    -37,00 %

 

  + 14,20 %

APART.

TURÍSTICS

 

         57.307

 

      34.163

 

      32.567

 

    -43,17 %

 

     -4,67 %

TOTAL

 

 

    1.211.798

 

     662.987

 

    566.877

 

    -53.20 %

 

    -14,45 %

Font INE

 

         

 

El resultat del primer semestre d’enguany en comparació amb l’any 2020 també ofereix pitjors guarismes que el 2020, amb un 10 % menys de viatgers i un 14,45 % de pernoctacions. El motiu es deu al fet  que durant els dos primers mesos de l’any 2020, abans de l’inici del tancament el 14 de març de la mobilitat i les restriccions per la COVID-19, els establiments d’hoteleria, turisme rural, apartaments turístics i càmpings del Pirineu i les Terres de Lleida van arribar a experimentar un creixement d’un 19 % quant al nombre de viatgers i d’un 20 % pel que fa a la xifra de pernoctacions respecte als mesos de gener i febrer del 2019, gràcies al bon ritme de la temporada d’esquí al Pirineu de Lleida.

L’estiu marca un canvi de tendència i tanca amb xifres rècord

El bon ritme de vacunació de la població i el descens del ritme de contagis de la COVID-19, la finalització de l’estat d’alarma i de les restriccions geogràfiques a la mobilitat i l’arribada del bon temps van permetre encetar la temporada d’estiu a les comarques del Pirineu i la Plana de Lleida amb un fort impuls al moviment turístic en tots els àmbits. El balanç de l’estiu no podia resultar més bo, amb xifres rècord i el millor resultat de tots els temps en el període comprès de juliol a setembre en comparació amb el mateix termini d’anys anteriors. La demarcació de Lleida va registrar un increment del 12,50 % en les pernoctacions respecte a l’any 2019, abans de la pandèmia, i un augment del 27 % respecte al mateix període del 2020. El nombre de viatgers es va incrementar en un 3 % amb relació a l’any 2019 i en un 29,28 % respecte al 2020 en el conjunt de la demarcació

Dades de l'estiu (de juliol a setembre 2019-2020 i 2021)

  • VIATGERS  ESTIU:
 

 

 

    2019

 

   2020

 

     2021

Comparativa

Viatgers

TOTAL

   19-21

Comparativa

Viatgers TOTAL

20-21

HOTELS  

     303.504

 

    206.775

 

     282.034

 

   -7 ,00%

 

  +36,40%

CÀMPINGS  

     109.367

 

    112.510

   

     136.723

 

+ 25,00 %

 

+ 21,50 %

TURISME RURAL  

       24.253

 

      26.594

 

       31.491

 

+ 29,85 %    

 

+ 18,40 %

APART.

TURÍSTICS

 

       12.312

 

      12.430

 

       12.974

 

  + 5,30 %

 

   + 4,37 % 

TOTAL

 

 

     449.436

 

    358.309

 

     463.222

 

  + 3,06 %

 

  + 29,28 %

 

FONT INE

         

Dades de l'estiu (de juliol a setembre 2019-2020 i 2021)

  • PERNOCTACIONS  ESTIU:
 

 

 

   2019

 

2020

 

   2021

Comparativa

Pernoctacions Total

19-21

Comparativa

pernoctacions Total

20-21

HOTELS  

      666.379

 

    493.781

 

    646.116

               

     -3,04 %

 

  + 30,85 %

CÀMPINGS  

       426.561

 

    423.920

 

    545.547

 

  + 27,90 %

 

  + 28,70 %

TURISME RURAL  

        73.296

 

    105.599

 

    112.950

 

  + 54,10 %

 

    + 7,00 %

APART.

TURÍSTICS

 

        45.778

 

      47.254

 

      55.519

 

  + 21,28 %

 

  + 17,50 %

TOTAL

 

 

   1.209.014

 

1.070.754

 

1.360.132

 

  + 12,50 %

 

  + 27,00 %

 

Font. INE

         

Els resultats van representar una millora respecte a les dades de l’estiu de l’any 2020 a la zona del Pirineu i Prepirineu, que ja van ser molt bones, així com també es van poder recuperar i fins i tot superar els registres a les comarques de la plana de Lleida de l’any 2019, abans de la pandèmia. Les contrades del pla de Lleida van experimentar el 2020 una davallada pel resultat dels establiments d’hoteleria durant el mes de juliol a causa del confinament que van patir la ciutat de Lleida i 6 municipis del Segrià.

La forta recuperació a partir del segon semestre

El sector turístic de Lleida ha aconseguit retallar considerablement durant el segon semestre de l’any (de juliol a desembre) els mals resultats del primer semestre a causa de les restriccions per la COVID-19, gràcies a la forta recuperació de l’activitat durant l’estiu com també durant la tardor. De la pèrdua d’un 55 % de viatgers i el 53 % de les pernoctacions amb relació a l’any 2019, el resultat del comportament provisionals dels 12 mesos de l’any 2021, s’ha aconseguit reduir la pèrdua de viatgers amb relació al mateix 2019 en un 23,38 % , mentre que les pernoctacions s’han quedat en un 15,47  % per sota. Respecte el 2020 ha representat un increment  del 33,79 % en quan al nombre de viatgers i del 21,67 % pel que fa a les pernoctacions.

Comparativa de dades de gener a desembre 2019-2020 i 2021.

  • NOMBRE DE VIATGERS ANY COMPLET:
 

 

 

    2019

 

2020

 

       2021

 

Comparativa

Viatgers Total

19-21

Comparativa

Viatgers Total

20-21

HOTELS   

   952.340

 

494.407

 

    635.401

 

   -33, 28 %

 

+ 28,50 %

CÀMPINGS   

   198.962

 

154.809

        

   232.316

 

 + 16,75 %

 

+ 50,00  %

TURISME RURAL     

     78.325

 

  49.005

          

     74.345

 

   -5,08 %

 

+ 51,70 %

APART.

TURÍSTICS

    

     39.585

 

  28.612

 

    30.370

 

   -23,30  %

 

+ 6,10 %  %

TOTAL

 

 

1.269.212

 

726.833

        

  972.432

 

  -23,38  %

 

+33,79 % %

 

Font: INE

         

 

Comparativa de dades de gener a desembre 2019-2020 i 2021).

  • NOMBRE DE PERNOCTACIONS ANY COMPLET: 
 

 

 

   2019

 

2020

 

   2021

Provisionals

Comparativa

Pernoctacions Total

19-21

Comparativa

pernoctacions Total

20-21

HOTELS  

    1.984.492

 

1.151.594

 

1.347.827

 

  -32,08  %

 

  +17,04 %

CÀMPINGS     

       643.852

 

    527.522

 

    806.388

 

+ 25,24 %

 

  + 52,86 %

TURISME RURAL  

       182.869

 

    160.829

 

    215.292

 

+ 17,73 %

 

  33,86  %

APART.

TURÍSTICS

 

       128.595

 

      94.876

 

   115.411

 

  -10,25 %

 

+ 21,64%

 

TOTAL

 

 

    2.939.808

 

1.934.821

 

2.484.945

 

  -15,47   %

 

+28,43  % 

 

Font INE

         

 

Lenta recuperació del turisme estranger

El turisme estranger presenta l’any 2021 una lleugera recuperació amb relació a l’any 2020, però molt per sota de les dades de l’any 2019. El millor comportament es va produir durant l’estiu  que s’ha situat en un 123% més de viatgers i un 135 % més de pernoctacions en relació l’any 2020, però inferiors a l’estiu del 2019.

El turisme estranger a la demarcació de Lleida s’ha tancat amb 93.059 viatgers estrangers que han fet 210.138 pernoctacions. Aquestes xifres representen un 55,6 % menys de viatgers respecte el 2019 i un 27,20 % més que l’any 2020  de viatgers i un 64,58 % menys de pernoctacions respecte el 2019, però un creixement d’un 7,27 % del 2020.

Resultats per sectors. El càmping, un rècord històric l’any 2021

Els resultats de l’estiu, com també els del conjunt de tot  l’any, no han estat iguals per a tots els sectors d’allotjament turístic de la demarcació. Mentre que els càmpings i el turisme rural han obtingut uns resultats excel·lents, millorant les dades del 2019, l’hoteleria s’ha situat per sota dels guarismes del 2019, que va ser un any rècord per al seu sector, com també ha succeït amb els apartaments turístics.

El sector del càmping brilla amb llum pròpia. La recerca d’espais saludables i no massificats provocada per la pandèmia, l’aposta per l’excel·lència en els equipaments i l’espectacularitat dels entorns naturals del territori han afavorit que aquesta temporada els càmpings lleidatans assolissin xifres rècord de campistes i pernoctacions. El sector ha registrat el seu millor resultat de tots els temps i ha experimentat un creixement d’un 25,24 % quant al nombre de pernoctacions de l’any 2019 (806.388 davant les 643.852 del 2019) i d’un 52,86 % respecte al 2020, que va generar 527.522 pernoctacions.

Per la seva banda, el turisme rural ha registrat també un important creixement d’un 17,73 % quant al nombre de pernoctacions del 2019 (215.292 davant les 182.869 del 2019) i un increment del 33,86 % amb relació al 2020, que va generar 160.829 estades. Unes dades que representen el millor registre des de l’any 2016.

Finalment el sector d’hoteleria, més diversificat tant a les comarques de la plana i la mateixa ciutat de Lleida com també a les comarques del Pirineu respecte als altres sectors d’allotjament turístic, ha retrocedit pel que fa al nombre de pernoctacions un 32,08 % amb relació a l’any 2019 i ha recuperat un 17,04 % respecte al 2020 (1.347.827 pernoctacions el 2021 davant 1.984.492 del 2019 i 1.151.594 del 2020).

El bon comportament turístic també ha repercutit en les segones residències del conjunt de la demarcació, la qual cosa s’ha traduït en un increment de la despesa al territori, així com en la contractació dels serveis de turisme actiu i activitats culturals o les visites als espais naturals.

Àudios