Lleida, Divendres 2 juliol 2021

nota de premsa

El Consell d’administració del Patronat i la Comissió informativa de Turisme de la Diputació de Lleida, han aprovat avui les bases específiques per a la concessió d’aquestes dues noves línies de subvencions per als ajuntaments de la demarcació de Lleida per a l’impuls del turisme

El Patronat de Turisme crea dues noves línies d’ajuts destinades a la redacció de projectes turístics municipals per als Ajuntaments amb menys de 20.000 habitants

La vicepresidenta, Rosa Pujol, ha explicat que el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida té previst destinar per a aquestes dues noves línies d’ajuts als ajuntaments fins a 600.000 € El Consell d’Administració del Patronat de Turisme i la Comissió informativa de Turisme de la Diputació de Lleida, reunits avui de forma telemàtica, han aprovat les bases específiques per a la concessió de subvencions per a aquest any 2021 als ajuntaments de la demarcació de Lleida per a la redacció, d’una banda, de nous projectes destinats a la promoció turística i, de l’altra, per a la implementació de nous projectes de promoció o millora dels ja existents de gestió municipal. Les dues línies d’ajuts van adreçades als ajuntaments amb menys de 20.000 habitants. El Patronat de Turisme preveu destinar per aquestes dues noves línies d’ajuts als ajuntaments fins a 600.000 €, 300.000 € per a cadascuna, per donar un nou impuls al turisme mitjançant els projectes municipals davant els nous escenaris provocats per la COVID-19. D’altra banda, tant al Consell d’Administració, que ha estat presidit pel president de la Diputació, Joan Talarn, com a la reunió de la Comissió informativa de Turisme, presidida pel diputat Paco Cerdà, s’ha tractat del Pla d’actuacions

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha explicat que davant els nous escenaris provocats per la COVID-19 el Patronat ha elaborat un pla estratègic de contextualització del turisme postpandèmia en el qual s’ha considerat necessari valorar i ajustar prioritats, objectius, accions i estratègies. Entre aquestes prioritats ha manifestat que s’ha cregut necessari crear dues noves línies de subvencions per als ajuntaments de la demarcació de Lleida per a la redacció i la implementació de projectes turístics i impulsar el sector turístic mitjançant noves iniciatives sorgides des de l’àmbit local.

El Consell d’administració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i posteriorment la Comissió de Turisme de l’ens provincial, en sengles reunions que s’han celebrat de forma telemàtica aquest matí han aprovat les bases específiques de les dues línies d’ajuts destinades a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida per a la redacció de projectes de promoció turística i per a la implementació de nous projectes de promoció turística o millora dels projectes ja existents de gestió municipal. Totes dues línies d’actuació van destinades a ajuntaments amb menys de 20.000 habitants. I en el cas que l’entitat que faci l’activitat sigui un organisme dependent de l’ens municipal, l’ajut el sol·licitarà l’ajuntament corresponent, tot indicant l’organisme que executarà el projecte. La dotació econòmica d’aquestes dues línies d’ajuts es determinarà en l’acord de convocatòria. El Patronat de Turisme preveu destinar-hi fins a un màxim de 600.000 €, 300.000 € per a cadascuna de les dues línies d’ajuts.

La línia de subvencions per a despeses derivades de l’elaboració i redacció de projectes de promoció turística de gestió municipal té com a objecte el finançament de les despeses corrents derivades de l’elaboració i redacció de projectes de promoció per al desenvolupament turístic del municipi. El projecte haurà de preveure que la seva gestió sigui municipal, que tingui projecció turística i el seu desenvolupament s’ha de cenyir íntegrament a les comarques de Lleida i haurà de tenir presència online. Les bases per a l’obtenció d’aquesta línia d’ajuts també recull que el projecte que es redacti haurà de justificar que afavoreix almenys 5 dels 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). I no es considerarà projecte de promoció turística l’organització i difusió de certàmens o esdeveniments gastronòmics, culturals, esportius, etc. que se celebrin de manera puntual.

La segona línia de subvencions destinada a despeses derivades de la implementació de nous projectes de promoció turística o millora de projectes de gestió ja existents té com a objecte el finançament de les despeses corrents derivades de la implementació de nous projectes de promoció turística o la millora dels existents i manté els mateixos criteris que l’apartat anterior respecte a l’àmbit geogràfic d’actuació i de gestió municipal, la seva difusió mitjançant el món online i la contribució al foment del turisme sostenible amb els objectius ODS.

Balanç del 2020 i previsions per al 2021

D’altra banda el Consell d’administració del Patronat i la Comissió informativa de Turisme ha estat informada del balanç del comportament turístic de l’any 2020. Un any que, com a conseqüència de la COVID-19 i les restriccions de mobilitat imposades per la pandèmia sanitària, el sector d’allotjament turístic reglat de Lleida va tancar amb una caiguda d’un 47,1 % quant al nombre de viatgers i d’un 36,8 % pel que fa a pernoctacions. El conjunt de la demarcació de Lleida va registrar el 2020 un total de 670.543 visitants que hi van passar 1.804.067 nits, davant la xifra d’1.269.251 viatgers i 2.857.192 pernoctacions de l’any anterior en els establiments d’hoteleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida.

L’any 2020 va començar molt bé per al conjunt del sector turístic de la demarcació, fins que la pandèmia sanitària va aturar el moviment turístic i va truncar la tendència de creixement que el sector havia mantingut en els darrers anys. A l’estiu les comarques del Pirineu i del Prepirineu van poder fer un balanç molt favorable per la seva tipologia d’oferta turística,  amb un increment d’un 9 % quant al nombre de viatgers amb relació al mateix període de l’any 2019 i d’un 15 % en la xifra de pernoctacions. En canvi, al conjunt de la demarcació es va produir una davallada del 21 % en el nombre de visitants respecte a l’any anterior i d’un 10,75 % en el de nits per l’afectació de la pandèmia a la plana de Lleida.

El balanç final de l’any 2020 en el conjunt de la demarcació va ser negatiu, amb una important pèrdua per al sector d’allotjament turístic en general, si bé la seva afectació va ser molt més gran als establiments de la zona de la plana de Lleida. Un impacte negatiu que és extrapolable a la resta de subsectors vinculats al nostre turisme, com ara les empreses d’activitats de turisme actiu i esports d’aventura, les mateixes estacions d’esquí, restauració i comerç en general, els museus, etc.

El president de la comissió de Turisme Paco Cerdà, de cara a aquest estiu ha explicat que tant el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida com els representants de les diferents associacions d’allotjament turístic de la demarcació es mostren molt optimistes donada l’evolució positiva de la situació sanitària, la finalització de les restriccions i la recuperació de la confiança, que estan afavorint la reactivació del sector turístic en general i el de Lleida en particular per les pròpies característiques de la destinació. Aquest procés de normalització està repercutint positivament en l’àmbit dels allotjaments amb un bon ritme de reserves.

Amb aquest optimisme, des del Patronat de Turisme es preveu recuperar els resultats del 2019, que es va tancar amb un rècord històric quant al nombre de viatgers i de pernoctacions. L’estiu del 2019 els allotjaments de turisme reglat de la demarcació de Lleida, com ara hotels, càmpings, turisme rural i apartaments turístics, van tancar amb més de 565.000 viatgers i 1.428.000 pernoctacions, unes xifres rècord en cada cas.

Pla d’Accions 2021

Per la seva banda, el cap de Promoció i Màrqueting, Juli Alegre, ha donat compte al Consell d’Administració com també a la comissió informativa que el Patronat de Turisme ha adaptat per a aquest any 2021 el seu pla d’actuacions a la nova realitat a causa de la pandèmia sanitària, amb una planificació d’accions centrades a donar resposta a les tendències de comportament de la demanda i a la detecció de necessitats d’oferta i demanda, i a implementar el model de gestió turística proposat en el Pla estratègic del Pirineu i les Terres de Lleida 2019-2022, amb una aposta clara per un model de turisme més sostenible que beneficiï no només el visitant i el turista, sinó també l’economia i el desenvolupament local.

Pel que fa a mercats, les línies de treball i l’estratègia de màrqueting en què s’ha basat el Patronat de Turisme a l’hora de definir el pla d’accions que està desenvolupant durant aquest any 2021 determinen accions previstes als mercats preferents i prioritaris, encapçalats pel de Catalunya com a públic de proximitat, seguit per Madrid, el País Basc, València i Balears a escala estatal, i França amb el Benelux, el Regne Unit i Alemanya com a mercats internacionals. Això engloba tant intermediaris, prescriptors, agències, operadors, etc. com el mateix públic final.

Totes les accions recollides en el Pla d’Accions 2021 del Patronat es basen en l’aposta clara per la sostenibilitat com la nova norma sobre la qual basar tot el sector i la capacitat d’innovació com a peces fonamentals per mantenir un bon nivell de competitivitat de la destinació.

Reunió del Consell d'Administració del Patronat de Turisme presidit pel president de la Diputació, Joan Talarn.
S’ajunta una captura de pantalla de la reunió del Consell d’administració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i una de Comissió de Turisme de Turisme de la Diputació de Lleida.