Lleida, Dijous 28 abril 2022

nota de premsa

La reunió ha estat presidida per la vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, que ha remarcat la importància que tenen aquests ajuts per als consells comarcals per poder fer accions de promoció i difusió de la seva oferta turística

El Consell d’Administració del Patronat de Turisme aprova destinar més de 200.000 euros als Consells Comarcals per a la promoció turística de Lleida aquest any 2022

El Consell d’administració del Patronat de Turisme, reunit aquest matí sota la presidència de la vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, ha aprovat la concessió d’una subvenció als consells comarcals de la demarcació per un import de 207.000 euros destinats a la promoció turística del territori.

L’import de la subvenció per a cada consell comarcal és de 18.000 €, excepte el de la Cerdanya, dividida en dues demarcacions, que serà de 9.000 €. Per la seva banda, la Val d’Aran no figura entre els beneficiaris d’aquests ajuts, atès que la col·laboració en matèria turística es regeix pel conveni marc de col·laboració signat amb el Conselh Generau d’Aran i la Diputació de Lleida. 

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha remarcat la importància que aquests ajuts tenen per als consells comarcals, atès que ajuden al finançament de la despesa corrent derivada de l’organització i el desenvolupament de diferents actes de promoció d’activitats i esdeveniments de caire turístic al llarg de tot l’any sota el paraigua de la marca Ara Lleida i amb l’objectiu de promocionar i difondre el conjunt de l’oferta turística del territori.

L’atorgament de la subvenció restarà condicionat al compliment de les condicions establertes a l’article 6 de les Bases Específiques per a la concessió de subvencions per a la promoció turística i la temporalitat de l’execució de les activitats a fer comprendrà el termini entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.