Tomi Misser

Concurs Turisme Actiu Tomi Misser

ENTITAT ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

El Patronat Intercomarcal de Turisme de les Terres de Lleida organitza el sorteig (en endavant “la promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través del canal d’Instagram @AraLleida.

La finalitat d’aquest sorteig és la de premiar la fidelitat dels seguidors de la marca. 

La promoció s’iniciarà el 17 de maig i finalitzarà el 30 de juny de 2021.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

 • Podran participar-hi totes aquelles persones que siguin majors de 18 anys.
 • Només podran participar-hi aquelles persones que siguin titulars d’un compte d’Instagram.
 • Els participants hauran de comentar la publicació de la marca a Instagram etiquetant 3 amics durant el període de participació. Durant la promoció es publicaran 3 posts i els participants podran deixar comentaris a cadascun d’ells. Cada post tindrà un inici i un final per poder participar i, malgrat tenir la mateixa mecànica de participació, seran promocions totalment independents.
  • Post Parapent: Del 17 al 30 de maig de 2021
  • Post Ràfting: Del 31 de maig al 13 de juny de 2021
  • Post BTT: Del 14 al 30 de juny de 2021
 • Els participants només podran participar-hi amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un participant ho fa amb diversos perfils d’Instagram, serà desqualificat. 
 • Els participants podran participar-hi tantes vegades com vulguin. 
 • L’aplicació acumularà mencions i hashtags d’un únic participant encara que estiguin en comentaris diferents. 
CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

S’escollirà el guanyador mitjançant la plataforma “App Sorteos”, que seleccionarà de manera aleatòria el guanyador de cada publicació. El guanyador de cadascuna es comunicarà en els següents 5 dies després de la finalització de la promoció a través del canal d’Instagram de la marca i mitjançant missatge privat al guanyador. 

Els premis consistiran en:

 • Post BTT: Un cap de setmana per a dues persones en règim MP, entrada divendres i sortida diumenge, amb una ruta de BTT.
 • Post Ràfting: Un cap de setmana per a dues persones en règim MP, entrada divendres i sortida diumenge, amb una baixada en ràfting.
 • Post Parapent: Un cap de setmana per a dues persones en règim MP, entrada divendres i sortida diumenge, amb una activitat de vol per a dues persones

Es podrà gaudir dels premis des del 5 de juliol de 2021 fins al 31 de setembre de 2021 (exceptuant ponts i sempre que hi hagi disponibilitat).

DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS, PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS i EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Si es fa evident que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar-hi no són vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclòs de la promoció, de tal manera que perdrà tot el dret sobre els premis atorgats en aquesta promoció. 


La participació en la present promoció, així com la publicació dels comentaris que es facin per part dels participants en les publicacions, no podran vulnerar de cap manera les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram. 


A mode informatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que afectin el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte al premi que obtingui d’aquesta promoció. 

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que impedeixin la realització de la promoció o el gaudi d’una manera total o parcial del premi.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals, consent que les seves dades personals s’incorporin a un fitxer, titularitat del Patronat Intercomarcal de Turisme de les Terres de Lleida, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre els resultats i tramitar l’entrega del premi. En cap cas les dades no seran utilitzades per a altres finalitats, ni cedides a tercers, excepte quan els participants així ho autoritzin expressament. Les dades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, titularitat del Patronat Intercomarcal de Turisme de les Terres de Lleida, al qual, en el seu tractament, li seran aplicades les mesures de seguretat corresponents per tal de garantir la seva confidencialitat i integritat. Així mateix, el Patronat de Turisme no es responsabilitza de l’ús que facin tercers de les dades personals a les quals els mateixos titulars hagin donat accés o permès el seu tractament per al seu accés públic a través del mitjà social. 

En cas que vulgueu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu dirigir mitjançant escrit al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida indicant la referència “Exercici de Drets” o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça info@aralleida.cat adjuntant, en ambdós casos, la vostra acreditació per mitjà del vostre DNI. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases i del criteri del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció del guanyador. L’incompliment d’aquestes bases per part dels participants en comportarà l’exclusió.

Col·laboradors