FORMACIÓ

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL PER A LES EMPRESES I ENTITATS TURÍSTIQUES DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA

Aquest programa té per objectiu dotar les empreses i entitats turístiques participants del coneixement necessari per implementar un pla de Transformació Digital perquè puguin millorar la capacitat d’adaptació als canvis exponencials de mercat.

EXPERTS

Tirso Maldonado – Estratègia i tecnologia
Jimmy Pons – Innovació i sostenibilitat
Joantxo Llantada – Màrqueting i comercialització
Juan Carlos Fernández – Seguretat
Sílvia Suárez – Suport i dinamització

CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

✓ Conèixer els pilars bàsics de la Transformació Digital.

✓ Dissenyar una estratègia centrada en el client.

✓ Dissenyar processos de negoci implementant la tecnologia.

✓ Desenvolupar projectes utilitzant metodologies àgils.

✓ Implantar la cultura digital.

✓ Desenvolupar la infraestructura de serveis IT.

✓ Dissenyar el model de negoci digital.

null

PRIMERA JORNADA: SOSTENIBILITAT


Data: 18 de maig de 2021

Hora: 10.00-12.00 h


● Aplicació pràctica dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible

● Economia circular

● Economia distribuïda – ecosistema circular

● Com esdevenir una empresa sostenible

● Comunicació sostenible

null

SEGONA JORNADA: DEFINICIÓ DE L'ESTRATÈGIA


Data: 7 d’octubre de 2021

Hora: 10.00-12.00 h


● Model de negoci

● Estudi de la competència

● Definició de Persona

● Disseny de l’Experiència de Client

● Desenvolupament de projecte

null

TERCERA JORNADA: HABILITADORS DE LA TD


Data: 14 d’octubre de 2021

Hora: 10.00-12.00 h


● Estratègia centrada en el client (Customer-centric)

● Metodologies àgils

● Innovació i agilitat

● Sostenibilitat

● Cultura digital

● Tecnologia

● Negoci digital

● Anàlisi del negoci

null

QUARTA JORNADA: INNOVACIÓ


Data: 21 d’octubre de 2021

Hora: 10.00-12.00 h


● Tècniques creatives

● Tipus d’innovació de Doblin

● Kanban per a la sistematització de la innovació

null

CINQUENA JORNADA: MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ


Data: 28 d’octubre de 2021

Hora: 10.00-12.00 h


● Estratègia omnicanal

● Estratègia de contingut i Inbound Màrqueting

● Marketplaces

● Estratègia d’email màrqueting

● Explotació de dades

null

SISENA JORNADA: TECNOLOGIA I APLICACIONS I


Data: 4 de novembre de 2021

Hora: 10.00-12.00 h


● Aplicacions en cloud per treballar en equip

● Desenvolupament d’una plataforma web per convertir

● Solucions eCommerce

● Google Analytics per mesurar, interpretar i prendre decisions

null

SETENA JORNADA: TECNOLOGIA I APLICACIONS II


Data: 11 de novembre de 2021

Hora: 10.00-12.00 h


● Implantació de la filosofia CRM

● CRM en cloud amb Zoho

● Email màrqueting amb Zoho

● Whatsapp Business

null

VUITENA JORNADA: SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I PRIVACITAT


Data: 18 de novembre de 2021

Hora: 10.00-12.00 h


● Seguretat física i online

● Protecció de dades personals

● Implementació de la política de cookies

● Pla de seguretat

null

NOVENA JORNADA: PLA D'EXECUCIÓ


Data: 25 de novembre de 2021

Hora: 10.00-12.00 h


● Desenvolupament àgil de projectes

● Pla d’acció

● Pla de formació intern

● Eines i tecnologies a implantar