TURISME ORNITOLÒGIC

calandria
Bereşe.jpg: Dûrzan cîranoderivative work: Osado, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Calàndria

Melanocorypha calandra

La totalitat de la població del Principat es localitza a la plana de Lleida i envoltants. Destaca la densitat actual a l’Urgell i la Segarra mentre es redueix al Segrià i el Pla d’Urgell tot i que la població globalment augmenta. La trobarem a tot el ventall d'estepes de caràcter mediterrani però requereix grans superfícies contínues.

Dificultat
Baixa

Estatus
Resident

Habitat
Estepari

ALTRES OCELLS