TURISME ORNITOLÒGIC

colitnegre
Francesco Veronesi from Italy, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Còlit negre

Oenanthe leucura

La població del país està vinculada a la riba de l’Ebre des d’on penetra a la plana de Lleida i muntanyes més properes com les de l’Aiguabarreig Segre, Cinca u Ebre o puntualment el Montsec. Dissortadament la població decreix i ha perdut prop de la meitat de la seva distribució en les darreres dècades.

Dificultat
Mitjana

Estatus
Resident

Habitat
Roquissar