Notícies

El Patronat de Turisme crea dues línies d’ajuts destinats a projectes turístics municipals

El Patronat de Turisme crea dues línies d’ajuts destinats a projectes turístics municipals

Dijous, juliol 22, 2021

El Patronat de Turisme ha aprovat la creació de dues línies d’ajuts destinats a la redacció de projectes turístics municipals per als ajuntaments amb menys de 200.000 habitants

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha aprovat les bases específiques per a la creació de dues línies d’ajuts destinats a la redacció de projectes turístics municipals per als ajuntaments amb menys de 200.000 habitants. L’ajuda està dotada amb 600.000 €, 300.000 € per a nous projectes turístics i 300.000 € per a la millora dels ja existents de gestió municipal.

Davant els escenaris que ha deixat la COVID-19, el Patronat de Turisme ha elaborat un pla estratègic de contextualització de turisme postpandèmia en què s’ha considerat necessari posar en valor i reajustar prioritats, objectius, accions i estratègies. Entre les prioritats, hi ha la de crear dues línies de subvencions per als ajuntaments de la demarcació de Lleida per a la redacció i implementació de projectes turístics i impulsar així noves iniciatives sorgides de l’àmbit local.

D’una banda, la línia d’ajuts destinats a la redacció de nous projectes turístics té com a objectiu el finançament de les despeses corrents derivades de l’elaboració i redacció de projectes de promoció per al desenvolupament turístic del municipi. El projecte haurà de ser gestionat municipalment, i el seu desenvolupament s’ha de cenyir a les comarques de Lleida i haurà de tenir presència online. Les bases per a l’obtenció d’aquesta línia d’ajuts també recull que el projecte que es redacti haurà de justificar que afavoreix almenys 5 dels 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). I no es considerarà projecte de promoció turística l’organització i difusió de certàmens o esdeveniments gastronòmics, culturals, esportius, etc. que se celebrin de manera puntual.

La segona línia d’ajuts destinats a la millora de projectes ja existents té com a objectiu el finançament de les despeses corrents derivades de la implementació de projectes de promoció turística ja existents i manté els mateixos criteris que l’apartat anterior respecte a l’àmbit geogràfic d’actuació i de gestió municipal, la seva difusió en l’àmbit online i la contribució al turisme sostenible amb els objectius ODS.