PREMI PICA D'ESTATS

32 Pica d'estats

XXXII Premi Pica d’Estats

BASES DEL CONCURS

BENEFICIARIS

El Premi “Pica d’Estats” va adreçat als autors de treballs periodístics publicats en qualsevol suport (premsa escrita, ràdio, televisió i Internet) i produïts en qualsevol idioma que tinguin com a prioritat la difusió turística de les comarques de Lleida.


REQUISITS

Els treballs han d’haver estat publicats i produïts en el període comprès entre el 19 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2021. En el cas dels treballs transmèdia, els autors només podran optar a una categoria, a excepció de la fotografia. Un mateix autor o autors només podran presentar un màxim de tres treballs per categoria, prioritzant aquella que considerin que reflecteix amb més fidelitat el llenguatge del mitjà, a excepció de la fotografia, on podran optar en dues categories.


FORMAT DE PRESENTACIÓ

Els treballs candidats als premis s’hauran de presentar atenent els requeriments formals:

Periodisme imprès: original de la publicació en què va aparèixer o en format pdf.

Ràdio i televisió: gravació de les informacions o dels reportatges que es presentin. En el cas de programes informatius, una selecció de tres programes unitaris tal com es van emetre.

Internet: lliurament del treball tal com s’ha publicat al web, ja sigui en CD multimèdia, arxiu HTML, arxiu Flash, JPEG, GIF o impressió en paper.


PREMIS

La dotació econòmica és de 45.000 € i es distribueix de la manera següent:

• 1 premi especial de 10.000 € al millor treball d’entre les 8 categories del guardó.

• 7 premis de 5.000 € per a cadascun dels guanyadors de les categories restants.


CATEGORIES

El premi es divideix en 8 categories diferents en funció del suport del projecte:

• Premsa escrita

• Ràdio

• Televisió

• Premsa especialitzada en viatges i turisme

• Reportatge fotogràfic

• Premsa internacional, al millor treball publicat o emès a l’estranger

• Mitjans de comunicació local, al qual podran optar tots els mitjans de comunicació de les Terres de Lleida

• Internet: portals informatius, reportatges, multimèdia interactius o d’altres formats digitals publicats a Internet o a les xarxes socials


JURAT QUALIFICADOR

El jurat estarà format per reconeguts professionals del món de la informació i la comunicació, nomenats per resolució del president del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”. El jurat es reunirà a la ciutat de Lleida el dissabte 5 de febrer de 2022.


INSCRIPCIONS I TERMINIS

La butlleta d’inscripció i els treballs hauran de ser lliurats pels autors, o per qualsevol persona o entitat que n’acrediti el consentiment, en el termini comprès entre l’1 i el 31 d’octubre de 2021, ambdós inclosos. 

Forma de presentació (Article 5 de les Bases reguladores del Premi “Pica d’Estats”):

La presentació de la sol·licitud/butlleta d’inscripció i els treballs es podrà fer mitjançant els següents procediments: 

 1.- De forma telemàtica: 

La sol·licitud butlletí i els treballs periodístics s’hauran de presentar mitjançant la Instància genèrica de l’apartat tràmits electrònics de la pàgina web del Patronat de Turisme https://www.aralleida.cat/tramits-electronics/.

Requisits:

– Per poder fer el registre en línia cal disposar d’un sistema de signatura electrònica vàlida.

– La sol·licitud-butlleta d’inscripció s’haurà d’emplenar digitalment, tenir format PDF i estar signada electrònicament.

En el cas que la documentació que s’hagi d’adjuntar en format PDF (treballs periodístics) ocupi més de 20MB o altres formats (audiovisual, fotografies…) i per tant no sigui possible trametre per instància genèrica, es podrà lliurar mitjançant un enllaç a un fitxer descarregable a través de l’adreça de correu electrònic info@aralleida.cat.

En aquest cas, s’haurà d’ indicar el número de registre assignat a la butlleta presentada prèviament, en el títol del document presentat i en la tramesa.

2.- De forma presencial:

S’hauran de presentar al Registre del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rambla Ferran, 18, 3r, 25007 Lleida, amb cita prèvia al correu info@aralleida.cat.

3.- Per correu certificat:

Enviar adjuntant una fotocòpia del DNI a:

Premi “Pica d’Estats”

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

       Rambla Ferran, 18, 3r, 25007 Lleida

La sol·licitud/butlleta d’inscripció adreçada al president del Patronat de Turisme es troba a la pàgina web del Patronat de Turisme https://www.aralleida.cat/pica/


UN JURAT DE PRIMER NIVELL

El Premi “Pica d’Estats” disposa d’un jurat qualificador de primer nivell format per prestigiosos professionals del camp de la comunicació i la informació. Des de la creació del guardó, els degans del Col·legi de Periodistes de Catalunya han presidit l’equip del jurat.

MEMBRES DEL JURAT DE LA 31a EDICIÓ

El jurat del 31è Premi “Pica d’Estats” es va reunir el 8 de febrer de 2020. El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, va presidir el jurat. En van formar part com a vocals els periodistes Josep Lluís Cadena, Francesc Canosa, Santiago Costa, Josep Cuní, Pepa Fernández, Lluís Foix, Antonio Franco, Rafa Gimena, Francesc Guillaumet, Mariano Palacín i Mònica Terribas, i, actuant com a secretari, Juli Alegre, cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme.

RELACIÓ DE TREBALLS I PERIODISTES PREMIATS

-Internet (Premi especial): Sara Boldú Botam. Títol: “Els artistes van en tractor”.

-Premsa d’informació general: Daniel Romaní Cornet i Santi Iglesias Boldú. Títol: “Castells per la província de Lleida” (Diari Ara).

-Televisió: Eugenia Basauli Felices i Eduardo Laplaza García. Títol: “David contra Goiat” (Programa “El Escarabajo Verde” de TVE).

-Premsa internacional: Riccardo Lagorio i Andrea Deotto. Títol: “Una terra dai gusti forti” (Revista italiana Dove).

-Premsa especialitzada: Joaquim M. Pujals i Josep Cano De Arriba. Títol: “Penelles, un poble que torna a pintar” (Revista Descobrir Catalunya). 

-Mitjans de comunicació de les Terres de Lleida: Roser Banyeres Badia i Rafa Ariño Melero. Títol: “Els secrets de la ‘city’ de Lleida” (Suplement “Lectura” del diari Segre). 

-Fotografia: Carles Claraco Anguera. Títol: “La Porta del Cel: travesía por el Pirineo más salvaje” (Revista El Mundo de los Pirineos).

INSCRIPCIONS

Des de l'1 al 31 d'octubre de 2021

– ambdós inclosos –