Tràmits i gestions

Validador de documents

Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emesos per l’entitat. Introdueixi el codi de verificació indicat al document que es desitja verificar.


Instància genèrica