Ruta de les Cabanes de Volta

La Ruta de les Cabanes de volta ofereix un itinerari guiat per diverses construccions de pedra seca distribuïdes en quatre municipis de la comarca de les Garrigues, que són les Borges Blanques, l’Albi, Vinaixa i Castelldans.

El trajecte, de 55 quilòmetres permet visitar nou de les 1.100 cabanes de volta que s'han inventariat a la comarca, a més d'altres elements de pedra destinats a recollir l'aigua de la pluja. Dins de la mostra de construccions de pedra seca que s'ha escollit hi ha edificis d'estils variats perquè el turista pugui veure les diferents formes i tècniques que es feien servir per construir aquests elements del patrimoni arquitectònic de les Garrigues.

Tot el recorregut de la ruta, que en part transcorre per camins de la comarca, s'ha senyalitzat per facilitar que els usuaris trobin les cabanes de volta sense dificultat. Però, a més, el projecte s'ha acompanyat d'un desplegable amb el mapa de la ruta i amb una guia que a més de la informació de cadascuna de les construccions que incorpora l'itinerari aporta les coordenades de cada punt d'interès perquè pugui ser localitzat per mitjà d'un dispositiu GPS.

La Ruta de les Cabanes de volta s'inicia a Castelldans, on hi ha una cabana i una bassa per recollir aigua. El trajecte continua cap a les Borges Blanques, on s'han senyalitzat tres construccions més i una cogulla (dipòsit d'aigua rectangular). La destinació següent és Vinaixa, on hi ha tres cabanes més i un aljub (forat a la roca per emmagatzemar agua), i finalment el recorregut s'acaba a l’Albi amb la visita a dues edificacions més.

 

Cabana de Cal Felipet

Castelldans X: 312205 Y: 4595252 Z: 362 m

Cabana amb coberta de volta de canó, de 38 filades de pedres; la superfície interior és de 32 m2 i l’alçada, de 2,97 m. Entrant a la cabana, a l’esquerra trobem la llar de foc i dos armaris integrats a la paret. A la paret del fons hi ha la menjadora. Al muntant més alt de la part esquerra de la porta podem veure un rellotge de sol.

 

Bassa de Cal Felipet

Castelldans X: 312205 Y: 4595252 Z: 362 m

Forat excavat a terra i empedrat, que recull l’aigua de pluja per al consum del pagès i del seu animal de càrrega. Uns graons permeten accedir a l’aigua quan baixa de nivell. Davant la bassa podem veure una pica de pedra on s’abeurava l’animal de càrrega.

 

Cabana de les Pedreres

Les Borges Blanques X: 324139 Y: 4598019 Z: 308 m

Cabana amb coberta de volta de canó de 34 filades de pedres; la superfície interior és de 29 m2 i l’alçada de la volta, de 2,80 m. A la paret interior que tanca la cabana, tocant a la porta, hi podem veure una pedra amb unes creus gravades.

 

Cabana de Cal Quintana

Les Borges Blanques X: 330278 Y: 4589866 Z: 494 m

Cabana coberta amb volta de canó de 29 filades de pedres; la superfície interior és de 26 m2 i l’alçada de la volta, de 2,40 m. A la part del fons de l’interior trobem la menjadora de l’animal de càrrega i a l’inici del lateral dret, la llar de foc.

 

Cabana de Cal Quintillà

Les Borges Blanques X: 323954 Y: 4596072 Z: 354 m
Cabana de dues plantes amb coberta de volta de canó de 40 filades de pedres; la superfície interior és de 39 m2 i l’alçada de la volta, de 4,60 m.

La porta la trobem emmarcada amb tres muntants de pedra per banda o llinda; al damunt de la llinda hi podem veure un arc de descàrrega.
Entrant a la cabana, a l’esquerra hi podem veure la llar de foc; a continuació, un armari integrat a la paret, i al davant de l’armari a l’altre lateral, una pica de pedra.

 

Cogulla de Cal Quintillà

Les Borges Blanques X: 323930 Y: 4596006 Z: 347 m

Forat de planta rectangular, cavat a la roca, que recull l’aigua de pluja que cau a la roquera del voltant mitjançant uns reguers a la roca per al consum del pagès i del seu animal de càrrega.

 

Cabana de Joan Miró

Vinaixa 
X: 330310 Y: 4589574 Z: 500 m

Cabana coberta amb volta apuntada de 35 filades de pedres que té el seu inici a un metre del terra; la superfície interior és de 9,50 m2 i l’alçada de la volta, de 3,40 m.
Al fons del lateral esquerre, hi podem veure la menjadora de l’animal de càrrega. Al terra del sostre hi trobem lliris plantats per tal de compactar la terra amb les seves arrels.

 

Cabana d’Isidre Mas

Vinaixa X: 330278 Y: 4589866 Z: 494 m

Cabana coberta amb volta de canó, de 19 filades de pedres; la superfície interior és de 17 m2 i l’alçada de la volta, de 2,90 m.
La menjadora de l’animal de càrrega la trobem a la paret del fons de la cabana; al lateral esquerre podem
veure la llar de foc i tres armaris, i a la part central del lateral dret, un altre armari, tots integrats a la paret.

 

Aljub d’Isidre Mas

Vinaixa X: 330260 Y: 4589793 Z: 505 m

Aljub cavat a la roca i cobert amb obra, que recull l’aigua de pluja que cau al damunt de la gran roca que té al costat mitjançant uns reguers que la porten al seu interior.
L’aigua s’utilitzava per al consum del pagès i del seu animal de càrrega.
La superfície interior és de 4,8 m2 i la fondària, de 2,12 m.

 

Cabana de Víctor Guasch

Vinaixa X: 330394 Y: 4589894 Z: 492 m

Cabana coberta amb 5 jàsseres de pedra i lloses, de 9 m2 de superfície interior. La porta la trobem emmarcada amb muntants i llinda de pedra ben treballats. Davant la porta podem veure un dau de pedra que feia les funcions de taula i una pica també de pedra.
La cabana era utilitzada pel picapedrer que treballava la pedrera, les restes de la qual encara podem veure entorn la cabana.

 

Cabana de Cal Cintet

L’Albi X: 328534 Y: 4586502 Z: 564 m

Cabana coberta amb quatre lloses de grans dimensions; la del fons la trobem partida, i fa la sensació que són cinc lloses. Encarada al nord-est, té 8,20 m2 de superfície interior i 2,20 m d’alçada. Les parets de la cabana s’inclinen cap a l’interior per tal que les lloses puguin abastar-les; a sobre les lloses hi trobem pedruscall i terra per tal d’impermeabilitzar la cabana.
Al seu interior hi veurem la menjadora de l’animal de càrrega i un armari ran de terra.
En una de les pedres de la cabana podem veure gravada la data de construcció (1898).

 

Cabana de Cal Jaume Càndio

L’Albi X: 328509 Y: 4586201 Z: 575 m

Cabana amb coberta de falsa cúpula rematada amb quatre petites lloses, encarada al sud.
Al seu interior trobem dos departaments coberts amb dues falses cúpules. El primer departament era l’habitacle del pagès i conserva la falsa cúpula en perfecte estat; l’altre departament feia les funcions d’estable i encara hi podem veure la menjadora de l’animal de càrrega.
La coberta de l’estable la trobem mig ensorrada, la qual cosa ens permet veure la disposició de les pedres en una falsa cúpula.
A un metre del terra dels dos departaments podem veure a les cantonades les petxines, grans pedres que permetien passar del rectangle de la base a la volta circular que cobreix la cabana.

Més informació: Consell Comarcal de les Garrigues

Fotos
Vídeos