Planta baixa:

Originàriament és on es trobaven les dependències més lligades a l’explotació agrícola de la casa.
Actualment, hi ha la instal·lació de l’espai I’m 93  i diferents sales d’exposicions.

Primer pis:

Casa pairal de la família Duran i Sanpere. Es tracta d’una casa burgesa de finals del segle XIX, la qual conserva, al seu interior, tant el mobiliari com bona part dels objectes quotidians que vestien la vida de la casa. Es poden compatibilitzar un total de 900 peces, entre les quals s’inclouen els objectes propis d’un habitatge en ús.