Centre d’interpretació de la fauna forestal que compta amb un punt d’informació del Parc Natural del Cadí-Moixeró i del seu entorn. Compta amb exposicions, sales polivalents, dependències de gestió i residència per a investigadors i estudiants en pràctiques.