TURISME ORNITOLÒGIC

Trist

Cisticola juncidis

Aquest petit moixó ha augmentat la seva distribució arreu del país, sempre que hi hagi bons herbassars, conreus de regadiu i zones humides. La seva distribució a les terres de Lleida s’ha ampliat arreu però particularment vers el nord.

Dificultat
Baixa

Estatus
Resident

Habitat
Aquàtic

ALTRES OCELLS