De la mà del canceller Dou i de l’escultor Jaume Padró, personatges històrics relacionats amb l’edifici, els visitants descobriran la història de la Universitat de Cervera.