EL TURISME GENERA 960 MILIONS D’EUROS A LES COMARQUES DE LLEIDA L’ANY 2014

Un estudi promogut per la Diputació de Lleida i elaborat per la Universitat de Lleida indica que l’any passat 2.635.000 turistes van pernoctar com a mínim una nit a les comarques de Lleida i que 5.892.000 excursionistes catalans i estrangers van visitar la demarcació. En conjunt, ambdós col·lectius van aportar uns ingressos de 960 milions.

 

L’estudi sobre la situació actual del turisme a la demarcació de Lleida indica que l’any 2014 va ser positiu per al territori, tant pel que fa al nombre de visitants com pel que fa als ingressos i a l’ocupació, que en els tres casos ha estat superior a l’any 2013. El treball ha estat elaborat per la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya de la UdL.

Respecte a la procedència dels visitants, l’informe assenyala que l’any 2014 van créixer un 9,1% els visitants procedents de l’Estat espanyol, un 6,8% el d’altres països estrangers, mentre que el nombre de visitants catalans es va reduir un 2,2%. Pel que fa al territori, els Pirineus i la Val d’Aran van concentrar clarament la major part dels turistes que va rebre la demarcació de Lleida.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va indicar en el decurs de la presentació de l’estudi que “és imprescindible obtenir dades objectives per tal d’avaluar la situació actual del sector turístic i així planificar amb les majors garanties d’èxit les polítiques promocionals”. Reñé
va afegir que, més enllà de les xifres, cal avançar en l’objectiu d’aportar un valor sentimental a l’amplia oferta turística més tangible de les comarques lleidatanes, posant en valor factors com “el tarannà de la nostra gent i la nostra manera de viure, que també són elements atractius per a determinats col·lectius”.

El nou director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, va remarcar la novetat que suposa disposar de dades concretes sobre excursionistes i va matisar la diferència entre turista (el visitant que pernocta) i excursionista (el visitant que no ho fa). Alegre va incidir en l’increment detectat en el nombre de turistes estrangers i de turistes que visiten les comarques de la plana.

El document estableix també que a les comarques de Lleida hi ha 2.224 establiments turístics de mercat amb 59.600 places (dades dels mesos de maig/juny de 2015), les quals, sumades a les 146.000 places de segones residències, donen un total de 205.000 places turístiques a Lleida.

D’altra banda, durant l’any 2014 es van comptabilitzar un total de 980.000 viatgers en els diversos establiments turístics lleidatans controlats per l’administració (hotels, càmpings, cases rurals i apartaments regulats), la qual cosa suposa un creixement del 4,2% respecte a l’any 2013 (un valor lleugerament superior a la mitjana catalana). Destaca, sectorialment, el notable dinamisme de les cases rurals, que van registrar un creixement anual del 33%.

Els hotels, càmpings, cases rurals i apartaments regulats durant l’any 2014 van sumar 2.363.000 pernoctacions, xifra que es tradueix en un creixement anual del 5,9%. L’estada mitjana va ser de 2,4 nits per viatger, per sota dels valors que s’assoleix al conjunt català.

El conjunt de turistes i excursionistes va aportar uns ingressos de 960 milions d’euros durant el 2014, un valor relativament similar al de l’any precedent i que representa quasi el 5% dels ingressos turístics generats a Catalunya. A més, Lleida va recaptar un total de 916.300 euros en concepte de taxa turística, un 1,5% més que l’any 2013.

La despesa mitjana per visitant turístic a la demarcació de Lleida l’any 2014 va ser de 113 euros. Els turistes catalans van gastar 99 euros de mitjana i els procedents de la resta de l’Estat espanyol van fer una despesa de 263 euros. D’altra banda, els excursionistes estrangers van efectuar una despesa mitjana de 158 euros i els excursionistes catalans, de 41 euros.

L’anàlisi de l’any 2014 confirma la consolidació d’un turisme cada cop més complex pel que fa a motivacions (que cada vegada són més diverses), temporalitats, destinacions i a les característiques socials i econòmiques que els defineixen. També destaca que el turisme lleidatà és un turisme de proximitat amb visitants que procedeixen de territoris relativament propers per motivacions molt diverses i per un temps relativament curt.

La presentació va comptar també amb la presència del vicerector de la Universitat de Lleida (UdL), Francesc Garcia. El treball ha estat elaborat pels professors Francisco Garcia Pascual i Francesc López Palomeque, membres de la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya de la UdL. Aquest és un dels primers estudis elaborats per la càtedra, que és finançada per la Diputació de Lleida amb una aportació anual de 30.000 euros.

 

Més informació:

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Tel. 973 24 54 08
Web: www.aralleida.cat