Lleida, Dimecres 1 febrer 2023

nota de premsa

Tots els subsectors d’allotjament turístic de la demarcació de Lleida han millorat el nombre de pernoctacions en relació amb l’any 2019: el sector del càmping ha crescut un 31 %, el turisme rural un 28 %, els apartaments turístics un 9,8 %, mentre que el sector d’hoteleria també s’ha situat per sobre amb un 1 % d’increment, segons les dades de l’INE, una vegada s'han publicat avui els resultats del mes de desembre

El sector turístic de Lleida tanca el 2022 amb un 9,7% per sobre de les pernoctacions del 2019, abans de la pandèmia, i amb el millor registre de tots els temps

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha reiterat la satisfacció per aquestes dades, que han permès recuperar les xifres d’abans de la pandèmia fins a situar-se en guarismes rècord del sector quant a viatgers i pernoctacions. Pujol ha reiterat que en aquest any 2023 s'espera consolidar aquests resultats i recuperar el turisme internacional que malgrat la forta recuperació que ha tingut en relació l’any 2021, enguany s’ha mantingut un 1,5 % per sota del 2019.

El sector d’allotjament turístic de la demarcació de Lleida ha tancat l’any 2022 amb el millor resultat de la història amb un increment d’un 2,56 % quant al nombre de viatgers i d’un 9,71 % pel que fa al nombre de pernoctacions amb relació a l’any 2019, abans de la pandèmia, segons les dades de l’INE en els establiments d’hoteleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics. L’any 2019, juntament amb el 2018 i també el 2006, es mantenien fins ara com els tres millors registres quant a ocupació turística a la demarcació de Lleida. Si bé tots els subsectors d’allotjament turístic han millorat els seus resultats d’abans de la pandèmia, els sectors de turisme rural i càmping han assolit un creixement espectacular, del 31 % en pernoctacions els càmpings i del 28 % el turisme rural, així com un altre 9,7 % en els apartaments turístics, que ha permès assolir la mitjana de gairebé un 10  % en el conjunt del sector. Per la seva banda, els hotels han registrat les millors xifres de tots els temps, però amb un creixement més moderat de l’1 % respecte al 2019, que li han permès superar els 2 milions de pernoctacions per primera vegada. El turisme estranger, ha tancat amb una notable recuperació en relació amb els dos anys de pandèmia, el 2020 i 2021, si bé en comparació amb el 2019 s’ha situat en un 1,5 % menys de pernoctacions i un 4 % menys de visitants, tot i que el sector del càmping i el turisme rural han millorat els resultants de visitants i pernoctacions  d’abans de la Covid-19.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha expressat la seva plena satisfacció quant al nivell de resultats en el conjunt de demarcació en relació amb el nombre de visitants i de pernoctacions registrats durant l’any 2022. “Uns bons resultats que ens han permès recuperar les dades d’abans de la pandèmia i alhora tancar amb els millors registres de tots els temps. Les dades que s’han conegut avui del mes de desembre han confirmat l’avenç de resultats que ja vam anunciar durant la celebració del saló Fitur de Madrid el 18 de gener. El sector turístic de la demarcació de Lleida ha reprès el ritme de creixement que ja havia mostrat del 2014 al 2019 i que es va veure truncat per l’arribada de la pandèmia. Esperem poder consolidar  per a aquest 2023 els creixements d’aquest darrer any i també recuperar i millorar les xifres del turisme estranger. Estem convençuts que el sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida ha sortit reforçat de la pandèmia gràcies a l’esforç del sector d’una banda, com també a la nostra tipologia d’oferta en el sentit més ampli, basada en la natura i les activitats en espais naturals a l’aire lliure, allunyada de les massificacions i que ha estat una descoberta per a molt públic de proximitat”.

Càmpings i turisme rural encapçalen els creixements del subsector d’allotjament

El nombre total de viatgers allotjats en establiments de turisme reglat de les comarques de Lleida durant l’any 2022 han estat 1.301.796, els quals han fet 3.225.353 pernoctacions, segons l’enquesta d’ocupació de l’INE. Aquestes xifres del 2022, representen un creixement d’un 2,56 % % quant al nombre de viatgers i d’un 9,71 % % en les pernoctacions amb relació a l’any 2019, abans de la pandèmia, i que ja van representar, juntament amb les dades del 2006 i del 2018, les millors xifres fins ara, com es pot veure en el quadres que s’adjunten. L’any 2006 va tancar amb 1.128.714 viatgers i 2.943.096 pernoctacions. També es poden comprovar el fort creixement que ha experimentat el sector en relació amb l’any 2021 i el 2020 amb plena afectació de la COVID-19:

 

Comparativa dades anys 2018- 2019-2020 -2021- 2022.

NOMBRE TOTAL DE VIATGERS

        2018          2019      2020      2021 2022 Comparativa

Viatgers 21-22

Comparativa

Viatgers  19-22

HOTELS       918.554

 

      952.340   494.407     635.401    886.821     + 39, 50 %          -6, 80 %
CÀMPINGS       180.924       198.962   154.809   232.316    280.940     + 20, 90 %        + 41, 20%
TURISME RURAL         89.581         78.325     49.005     74.345      89.588     + 20, 50 %

 

       + 14, 37 %

 

APART.         47.036         39.585     28.612     30.370      44.417     + 46, 25 %        + 12,20 %
TOTAL    1.236.095    1.269.212   726.833   972.432 1.301.766

 

    + 33, 86 %        + 2,56 %
 

Font: INE

 

 

           

 

NOMBRE TOTAL DE PERNOCTACIONS

 

 

       2018       2019        2020          2021

 

      2022 Comparativa

     21-22

Comparativa

        19-22

HOTELS      1.917.255    1.984.492    1.151.594    1.347.827    2.004.486   + 48, 70 %     + 1, 00 %
CÀMPINGS         644.639       643.852       527.522       806.388       844.495   +   4, 72 %    + 31. 16 %
TUR.  RURAL         207.909       182.869       160.829       215.292       235.083   +   9, 19 %    + 28, 55 %
APART.         161.971       128.595         94.876       115.411       141.289   + 22. 42 %    +   9. 87 %
TOTAL      2.931.772    2.939.808    1.934.821    2.484.945    3.225.353   +  29, 79 %    +   9, 71 %
Font INE            

Tots aquests resultats corresponen a les places de turisme reglat en establiments d’hoteleria, càmpings, turisme rural i apartaments turístics que en total sumen 47.885 places i representen un 63 % de l’oferta d’allotjament turístic. La demarcació de Lleida disposa actualment de 75.620  places d’allotjament, cosa que vol dir que hi ha altres 27.735 places d’allotjament turístic en albergs, refugis, campaments, cases de colònies, apartaments d’us turístic HUTs, etc. que no estan incloses en les estadístiques de l’INE, motiu pel qual el nombre de visitants, així com de pernoctacions, també es superior.

El diferent comportament turístic per sectors

Malgrat que els resultats del conjunt de l’oferta turística de les comarques de Lleida presenten un balanç positiu l’any 2022, en relació amb el 2019 i els anteriors, el comportament turístic no s’ha reflectit de la mateixa manera en tots els sectors.

El millor comportament l’han tingut els establiments de càmping, que han tancat l’any 2022 amb 280.940 viatgers i 844.495  pernoctacions, enfront els 198.962 viatgers i 643.852 pernoctacions de l’any 2019, cosa que representa un increment d’un 41,20 % quant als visitants i d’un 31.16 % en estades. El sector del càmping l’any 2022 també ha aconseguit millorar els resultats dels visitants estrangers així com de les pernoctacions en relació amb l’any 2019 amb un increment d’un 21 % més de viatgers i del 23 % més  d’estades.

El sector del turisme rural ha registrat un creixement d’un 14,37 % en el nombre de viatgers fins a situar-se en 89.588 turistes i en un 28,55 % més de pernoctacions que el 2019, amb xifres provisionals de 235.083 estades. També les dades del turisme estranger han millorat resultats d’abans de la pandèmia en aquest subsector amb un 21’5 % més de viatgers i un 24,12 % més de pernoctacions.

Els apartaments turístics han crescut en relació amb l’any 2019 un 12,20 % de viatgers (44.417) i les pernoctacions han pujat un 9,87 % amb 141.289 estades. Finalment, els establiments d’hoteleria han registrat 886.821 viatgers, cosa que representa un descens d’un 6,8 % respecte al 2019, si bé les pernoctacions han augmentat un 1 % fins a totalitzar-ne 2.004.486. Els resultats del sector d’hoteleria l’any 2019 van representar els millors de tots els temps pel que fa al nombre de viatgers i el millor registre des de l’any 2006 quant a pernoctacions quan va tancar amb 1.995.699. Enguany també el sector hoteler s’ha situat amb les millors xifres històriques i per primera vegada ha superat el llindar dels  dos milions de pernoctacions.

Recuperació del turisme estranger

El turisme estranger per la seva banda ha tingut una forta recuperació l’any 2022 en relació amb els dos anys anteriors com a conseqüència de la pandèmia sanitària, si bé en el seu conjunt encara presenta resultats lleugerament per sota de les dades de l’any 2019, si bé el sector del càmping  i del turisme rural han tancat amb xifres millors d’abans de la pandèmia.

El turisme internacional a la demarcació de Lleida ha tancat l’any amb 201.615 viatgers que han fet 485.590 pernoctacions. Aquestes xifres representen un 4 % menys de visitants i un 1,5 % menys d'estades respecte al 2019, si bé en relació amb el 2021 hi ha hagut una recuperació del 116 % de viatgers i del 131 % en pernoctacions, tal com recullen els quadres següents:

 

COMPARATIVA VIATGERS ESTRANGERS  2018-2019-2020-2021-2022

                    2018            2019     2020        2021        2022 Viatgers 21-22 Viatgers

    19-22

HOTELS              169.414       172.561 63.012     72.771    157.191       + 116, 00 %          -8, 9 %
CÀMPINGS                25.517         29.948    7.066     17.106      36.269       + 112, 00 %      + 21,10 %
TURISME RURAL                  9.809           4.780    1.314       2.585        5.810       + 124, 75%      + 21,5 %
APART.

TURÍSTICS

                 3.127           2.714    1.765          597        2.345       + 292,00 %       -13, 60 %
TOTAL              207.867       210.003 73.157     93.059    201.615       + 116, 65 %         -4,00 %
Font: INE            

 

COMPARATIVA PERNOCTACIONS ESTRANGERS 2018-2019-2020-2021-2022

                   2018 2019       2020       2021      2022 Comparativa                

        21-22

Comparativa

       19-22

HOTELS             352.323  382.690 162.335  149.426  354.756         +  137, 00 %        -7, 30 %
CÀMPINGS               69.878    82.616    18.231    47.538 101.719         +  113, 97 %     + 23,12 %
TURISME RURAL               21.998    15.622      6.082      9.459    19.455         +  105,67 %     + 24, 53 %