El canvi radical de mercat i la crisi de la COVID-19 han empès les agències de viatges a pivotar cap a nous models de negoci. En aquest curs aprendràs a transformar el teu negoci desenvolupant un model d’empresa més àgil i adaptable, tot evolucionant cap a la transformació digital, la multicanalitat, l’especialització i la personalització de l’oferta.