El Llenç de Transformació Digital és l’eina que fem servir per implementar cadascun dels principals habilitadors de transformació cap a l’empresa àgil. Com a resultat de l’exercici obtenim l’estratègia, les tècniques i eines, i els principals indicadors per iniciar el procés de transformació del model d’empresa.