Assignem massa temps a feines operatives i no pensem en com fer les coses millor. Aplica la tècnica de Design Thinking i millora tots els processos creatius a l’empresa.