Roundcube CANVAS és una evolució de Business Model Canvas d’Alex Osterwalder adaptat a la realitat d’una empresa turística. És una metodologia que es basa en un model de gestió estratègica que t’ajuda a documentar un negoci actual, desenvolupar nous models de negoci, desenvolupar un producte turístic, desenvolupar una nova unitat de negoci o simplement com a eina per identificar noves oportunitats.