Les destinacions turístiques han de passar de la promoció a la gestió del territori. Community Canvas combina diferents metodologies, com són Business Model Canvas d’Alex Osterwalder, Lean Canvas d’Ash Maurya i el model Roundcube. L’objectiu és disposar d’una eina visual que permeti representar l’estratègia aplicada en el desenvolupament de nous models de territori orientats a el creixement.