En aquest curs aprendràs les claus per conèixer i comprendre els valors i les funcions dels segells i sistemes de certificació de la sostenibilitat turística. A partir d’aquest coneixement podràs escollir-ne aquells més eficaços, rendibles i adaptats per al teu tipus d’empresa o servei turístic, i fer-los més atractius i competitius davant del mercat.