La transformació digital no és implantar tecnologia, sinó que requereix un canvi en el model d’empresa. Aquest curs t’ajudarà a dissenyar un pla de transformació digital per a la teva empresa seguint la guia d’implantació que s’inclou en el programa.