En aquest curs aprendràs les claus per convertir la teva empresa turística en un negoci sostenible, per mitjà de l’alineació amb les tendències de la demanda turística nacional i internacional cap a la sostenibilitat. Coneixeràs les claus per dissenyar i posar al mercat productes turístics atractius i competitius, alineats amb les motivacions del turista responsable.