Implantar polítiques d’Economia Circular ens permet seguir creixent com a empresa sent respectuosos amb el medi ambient i amb les futures generacions. El curs té l’objectiu d’ajudar els alumnes a implantar un full de ruta de l’economia circular de manera realista i pràctica.