NOU LOGO DE LA MARCA “ARA LLEIDA”

 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha canviat la seva imatge corporativa amb un redisseny de la marca “Ara Lleida”. Amb el canvi, es vol donar un nou impuls al distintiu “Ara Lleida” i potenciar tota l’oferta turística de les comarques lleidatanes.
 

La nova imatge corporativa s’ha dissenyat en resposta a les conclusions d’un exhaustiu estudi de mercat i de posicionament que s’ha fet del març al novembre des de la Diputació de Lleida a gairebé 1.000 enquestats –sobretot operadors i professionals turístics–. La conclusió va ser que la marca continuava plenament vigent, però la seva imatge havia registrat cert desgast i s’aconsellava enfortir el seu reclam. D’aquesta manera, es dóna un nou impuls a la marca “Ara Lleida” potenciant la cohesió i la visió global i de conjunt de tota l’oferta turística de la demarcació, com va destacar el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, durant la presentació de la nova marca. A l’acte també hi van assistir el vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i el director del Patronat, Jordi Blanch.

El concepte de la nova marca és sintesi de territori i de diversitat de paisatges, d’activitats i de serveis que acullen les comarques lleidatanes. Es tracta d’un logotip molt més integrador, en el qual totes les comarques de la demarcació de Lleida estan representades. L’objectiu és que tot el territori, des de la plana fins al Pirineu lleidatà, se senti identificat amb la nova imatge corporativa “Ara Lleida”. A més, el logotip es pot adaptar a campanyes específiques per a cada territori i activitat, a diferents publicacions, a esdeveniments diversos, etc.

La composició de la nova marca suma el lema "ara lleida" sobre un fons format per un mosaic de diferents tonalitats; –cadascuna de les peces representa una comarca– per donar lloc a una marca compacta i una presència diferenciadora. La suma de formes i colors, fruit de la sintetització gràfica i cromàtica de les comarques de Lleida, representa les variables temàtiques de tot el territori, tant les del Pirineu com les de la plana de Lleida.

El lema tipogràfic integrat dins del símbol aporta pregnància i reconeixement de la marca. La composició, tant de text com de taca de colors, descriu una diagonal ascendent que dota la marca d'un esperit positiu.

La implementació i la difusió de la nova marca, que ha dissenyat l’empresa lleidatana Uoiea, es farà de manera progressiva en la mesura en què es facin les noves accions promocionals. Així, se substituirà l’antic logo en documents, publicacions i articles en els pròxims mesos, a mesura que el Patronat en renovi existències. 

Més informació:

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Tel. 973 24 54 08
Web: www.lleidatur.com