L’ALT URGELL ACULL L’ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA EQÜESTRE DE CATALUNYA

 

El nucli de Bellestar, a Montferrer i Castellbò (l’Alt Urgell), acull l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de Catalunya (ECAE), l’únic centre públic català especialitzat en formació eqüestre. Les instal·lacions promocionaran turísticament el territori del Pirineu i de l’Alt Urgell, en particular, i seran un revulsiu socioeconòmic del territori.
 

L’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de Catalunya, que fins ara se situava a l’Hospitalet de Llobregat, es va traslladar a l’abril a les instal·lacions de l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu (ECAP), situada a la Finca les Colomines de Bellestar. El Govern, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, hi ha invertit 267.000 euros a condicionar els edificis ja existents de l’ECA del Pirineu, a més de la compra de maquinària específica i mobiliari nou.

Les noves instal·lacions de l’explotació eqüestre disposen de quadres, boxes, dues pistes i una sínia. La resta del centre de l’ECAP té explotació agropecuària, sala de formatgeria, aules i residència amb 60 places.

L’activitat formativa a l’ECAE ha començat impartint el crèdit de conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques als alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural de l’escola. També s’ha programat la realització de mòduls formatius de caire eqüestre del catàleg de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP), amb un total de 48 places, que inclouen l’alimentació, maneig general i primers auxilis del bestiar equí; les tècniques bàsiques de munta a cavall; l’esbravat de poltres i la doma de poltres a la corda.

L'ECAE té com a objectius bàsics la formació de professionals qualificats del sector eqüestre, la promoció i la divulgació integral del món del cavall i donar suport al sector ramader equí. Cal destacar que el Departament d’Agricultura fomentarà la participació de l’escola en activitats firals, turístiques i esportives que s’organitzin al Pirineu per tal de donar a conèixer la seva oferta i millorar en la qualitat dels esdeveniments en què participi.

Pel que fa a l'ECA del Pirineu, ofereix actualment els cicles formatius de tècnic en conducció d'activitats psicoesportives en el medi natural i el de tècnic en treballs forestals de conservació natural, a més de cursos relacionats amb el món del formatge, l'agricultura i els esports.

Més informació:

Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de Catalunya
Tel. 973 35 23 58
Web: http://www.gencat.cat/agricultura/eca/pirineu