CENTRE DE TECNIFICACIÓ D’ESPORTS D’HIVERN DE LA VAL D’ARAN

 

La tradició en els esports d’hivern i la bona feina feta pels agents socials han estat clau perquè el Consell Superior d’Esports hagi donat el vistiplau a la creació del Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva d’Esports d’Hivern de la Val d’Aran, a Vielha, que és impulsat pel Conselh Generau d’Aran, que s’encarregarà de gestionar-lo. Aquest centre servirà per formar joves esportistes i situar-los en l’elit dels esports d’hivern tant en l’àmbit estatal com internacional.
 

Aquest reconeixement servirà per continuar estimulant la bona feina que fins ara feia el Centre de Tecnificació d’Esquí Alpí de la Generalitat de Catalunya i permetrà que, en un futur, pugui aportar més esportistes ben preparats a les seleccions espanyoles d’esports d’hivern. Després de deu anys de treballs intensos per part de les institucions, els clubs i les entitats privades, la Val d’Aran ha aconseguit una classificació que la situa al més alt nivell pel que fa a centres d’aquestes característiques a l’Estat, segons paraules del síndic d’Aran, Carlos Barrera.  

El Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva d’Esports d’Hivern de la Val d’Aran s’encarregarà d’impulsar els joves esportistes a aconseguir els seus reptes d’alt nivell esportiu. Disposarà d’instal·lacions esportives adequades i de primer nivell que facilitaran que els esportistes joves puguin aconseguir l’especialització tècnica durant les diferents etapes del seu perfeccionament esportiu. Al centre s’ajudarà a compatibilitzar la pràctica esportiva amb la formació acadèmica per tal que els esportistes aconsegueixin la formació integral i una sortida professional de futur.

El centre acollirà nois i noies de menys de 15 anys pel que fa a pretecnificació i adolescents de 15 anys en endavant dins dels programes de tecnificació. La infraestructura englobarà els programes estatals per a discapacitats, la detecció de talents d’esquí alpí subvencionats pel Conselh Generau d’Aran i el centre de tecnificació català d’alpí, que ja funcionen. A més, s’estendrà a l’esquí de fons i a diverses de les especialitats individuals de gel, com ara el patinatge artístic i el cúrling. 

Quant a les infraestructures, el Conselh Generau d’Aran vol habilitar una planta a l'alberg de Salardú per als joves becats, a més de remodelar els vestidors del Palai de Geu de Vielha i construir un gimnàs al costat del nou camp de futbol d'Arties Garós.

Aquest centre, que no entrarà en ple funcionament fins a la temporada que ve, és el tercer que hi ha a Espanya després dels de Sierra Nevada (Granada) i Jaca (Osca).

Més informació:

Conselh Generau d’Aran
Tel. 973 64 18 01
Web: www.aran.org