PROJECTE DE NOVA RUTA CICLOTURÍSTICA A LA VALL DEL SIÓ


La proposta de la Generalitat de Catalunya abasta 70 quilòmetres d’una quinzena de municipis de la Segarra, l’Urgell i la Noguera.


L’Àrea d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya està ultimant el projecte d’una ambiciosa ruta cicloturística per la vall del Sió, apta per a bicicletes i vianants, destinada a posar en valor el territori de la vall d’aquest riu, d’uns 70 quilòmetres de longitud, que abasta una quinzena de municipis de la Segarra, l’Urgell i la Noguera.

Aquest projecte, una ruta senyalitzada que contribuirà a la dinamització turística tot compementant l'oferta de patrimoni arquitectònic i paisatgístic de la zona, travessarà àrees boscoses o agrícoles de gran valor paisatgístic, i també oferirà una visió privilegiada de l’entorn més llunyà, amb vistes de les muntanyes pirinenques i de tota la zona agrícola de les tres comarques.

A més, la iniciativa pretén facilitar un nou model de recorregut que combina la bicicleta amb el mode ferroviari; així, es plantegen els extrems de la ruta a les estacions de tren de Sant Guim de Freixenet i Balaguer. El projecte vol buscar també sinergies amb altres itineraris com la ruta de les Valls, la ruta de les Peixeres i la ruta dels Castells.

En aquests moments, Territori i Sostenibilitat està enllestint una proposta de traçat, per tal de consensuar-lo amb els municipis implicats. Els principals criteris en el disseny d’aquesta ruta són: l’aprofitament de vies verdes o camins pedalables ja existents i degudament senyalitzats; l’aprofitament de camins rurals o forestals en servei, fora de les àrees urbanes i de les gran vies de comunicació, i l’aprofitament de trams de carreteres, on no s’ha trobat alternativa, d’una intensitat de trànsit inferior a 500 vehicles diaris. L’estudi preveu la possibilitat de desenvolupar aquesta ruta per fases.

Segons la Generalitat, un cop definit el traçat es documentaran les característiques físiques de la ruta plantejada (perfil longitudinal, tipologia i estat del paviment, obres de drenatge i de fàbrica incloses a l’itinerari, entre d’altres aspectes) i es definirà una proposta d’actuacions, fonamentalment senyalització, punts de descans i resolució de punts de discontinuïtat, inclosa la seva valoració econòmica.

La nova ruta contribuirà a formar una xarxa de rutes cicloturístiques a Catalunya, mitjançant la seva connexió amb la ruta Intercatalunya, de Lleida a Girona, actualment en desenvolupament i ja en servei en el tram entre Lleida i Cervera. A les comarques lleidatanes, a més, el Departament també està treballant en la ruta dels Llacs, de Lleida a la Pobla de Segur.

 

Més informació:

Oficina de Comunicació i Premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat
E-mail: premsa.tes@gencat.cat
Tel. 93 495 82 34