Page 9 - Ara Lleida memòria 2018
P. 9

Actes de                                          9
    representació
                  ACTES DE REPRESENTACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA,
                  VICEPRESIDÈNCIA I LA DIRECCIÓ

           294

           sessions
           de treball

           per
           generar
           riquesa

           al territori


                   Foto: Arxiu Patronat de Turisme
                   Representació i actes institucionals Patronat de Turisme


                   PLE DIPUTACIÓ DE LLEIDA                  Mensual
                   JUNTA DE GOVERN                       Mensual
                   COMISSIONS DIPUTACIÓ                    Setmanal
                   JUNTA GENERAL DEL PATRONAT DE TURISME            Semestral
                   CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT DE TURISME       Trimestral
                   COMISSIONS INFORMATIVES DE TURISME             Semestral
                   REUNIONS AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME         Trimestral
                   REUNIONS AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME         Trimestral
                   CONSELL GENERAL DE PARTICIPACIÓ DE L’ACT          Trimestral
                   CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’ACT                Bimensual
                   CONSELL TAULA DE TURISME                      Trimestral
                   REUNIONS SOCIS DEL PROGRAMA PIRINEUS            Trimestral
                   ACTES DELEGATS PER LA PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ      Mensual
                   REUNIONS T&T, CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS  Trimestral
                   REUNIONS PATRONAT FIRA DE LLEIDA              Semestral
                   REUNIONS CONSELL GENERAL GLOBAL LLEIDA               Semestral
                   REUNIONS AMB PRESIDÈNCIA                  Setmanal
                   REUNIONS AMB ELS CONSELLS COMARCALS. PRESIDENT / DIPUTATS  Anual
                   REUNIONS PERIÒDIQUES AMB EL SECTOR FEDERACIÓ HOSTALERIA Anual
                   TURISME RURAL / CÀMPINGS / TURISME ACTIU          Trimestral
                   PARTICIPACIÓ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ. RÀDIO / TV     Mensual
                   FORMACIÓ ALS CONSELLS COMARCALS / OFICINES DE TURISME  Semestral
                   REUNIONS MENSUALS PERSONAL PATRONAT (RH)          Semestral
                   COMITÈS TÈCNICS SECTOR TURÍSTIC               Mensual
                   TAULA D’EXPERTS PLA ESTRATÈGIC               Trimestral
                   TAULA D’EXPERTS PLA DE MÀRQUETING              Trimestral
                   PREMI “PICA D’ESTATS”                   Anual
                   CONSELL D’ALCALDES                     Semestral


                                       MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14