Page 8 - Ara Lleida memòria 2018
P. 8

Organigrama


                                                      8


                          Direcció
             Administració      Promoció / Màrqueting    Premsa / Comunicació
          Secretaria de direcció


          Junta general        Famtrips, press-       Notes de premsa
          Consell d’administració   trips i blogtrips      Recull de premsa
          Comissions informatives   Workshops          Campanya de publicitat
          Agenda de direcció     Estructuració paquets turístics Planificació de mitjans
          Serveis generals       Fires            Atenció a periodistes
          Registre documentació    Accions de promoció     Premis i concursos
          Tramitació d’expedients   Programes propis “Ara Lleida” Gabinet de premsa
          Convenis           Programes ACT        Rodes de premsa
          Subvencions         Material promocional     Presentacions
          Contractació         (Edició i distribució)    Arxiu fotogràfic
          Adjudicacions        Mailings promocionals    Relacions públiques
          Esponsoritzacions i patrocinis Noves tecnologies     Protocol
          Àrea econòmica        Gestió i actualització de B D Butlletí electrònic
          Pressupostos         Oferta turística del PdT   Mitjans socials
          Facturació                        APP 365
          Inventari                         Portal aralleida.cat
          Llei de protecció de dades
          Portal de transparència
          Recursos humans
          Atenció al públic
          Atenció telefònica
          Riscos laborals
          Custòdia de documents
          Arxiu documental


           Edicions / Publicacions     Planificació / Formació / Estudis


           Revista “Ara Lleida”     Estadístiques     Imatge corporativa
           Guies d’activitats      Investigació de mercats Disseny promocional
           Mapa             Càtedra de Turisme UdL Enquestes
           Butlletí electrònic     Base de dades     Cursos de formació
           Memòria d’activitats
           Catàlegs diversos
           Newsletter

                                       MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13