Page 7 - Ara Lleida memòria 2018
P. 7

Òrgans                                          7
     de govern
                   Presidència
                   Il·lma. Sra. Rosa M. Perelló Escoda

                   Vicepresidència
                   Sr. Gerard Sabarich Fernàndez-Coto
                   Direcció
                   Sr. Juli Alegre Alcázar
                   Secretaria general
                   Sr. Ramon Bernaus Abellana
                   Intervenció
                   Sra. Teresa Torrejón Blanch


                   Junta general


                   Il·lma. Sra. Rosa M. Perelló Escoda Sr. Joan Eroles Samarra
                   Sr. Gerard Sabarich Fernàndez-Coto Sr. Francesc Josep Esquerda Tamarit
                   Sr. Ramon Bernaus Abellana     Sr. Josep Lluís Farrero Moyes
                   Sra. Teresa Torrejón Blanch    Sr. Marc Fernández Palau
                   Sr. Juli Alegre Alcázar      Sr. Jesús Fierro Rugall
                   Sr. Joaquim Alsina Gil       Sr. Carlos García Gómez
                   Sr. Ramon Alturo Lloan       Sr. Jaume Gilabert Torruella
                   Sr. Constantí Aranda Farrero    Sr. Josep M. Huguet Farré
                   Sr. Eloi Bergós Farràs       Sr. Jordi Janés Girós
                   Sra. Laia Boncompte Torrent    Sr. Miquel Julià Gabriel
                   Sr. Francesc Boya Alòs       Sra. Dolors López Aguilar
                   Sr. Josep Ramon Branzuela     Sr. Ramon Orpinell Vilaroig
                   Sr. Josep Cabré Clariana      Sra. Anna Panisello Mas
                   Sr. Josep Caelles Sobirana     Sra. Ángeles Ribes Duarte
                   Sr. Josep Castellarnau Masa    Sr. Juan Antonio Serrano Iglesias
                   Sra. Anna Díaz Morelló       Sra. Maria Dolors Tella Albareda
                   Sra. M. Rosa Eritja Casadella

                   Consell d’administració

                   Il·lma. Sra. Rosa M. Perelló Escoda Sr. Juli Alegre Alcázar
                   Sr. Gerard Sabarich Fernàndez-Coto Sr. Joan Eroles Samarra
                   Sr. Ramon Bernaus Abellana   Sr. Josep Castellarnau Masa
                   Sra. Teresa Torrejón Blanch   Sr. Josep Lluís Farrero Moyes

                                       MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12