Page 5 - Ara Lleida memòria 2018
P. 5

Presentació                                         5

                   GRAN EXERCICI TURÍSTIC


                   Aquest 2018 hem tingut un gran exercici turístic. L’any 2018 ha tancat
                   portes amb el millor resultat de la història quant al nombre de viatgers i de
                   pernoctacions, segons les dades de l’INE referents als establiments d’ho-
                   teleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics de la demarcació de
                   Lleida. En l’àmbit dels visitants estrangers, les xifres també donen el millor
                   resultat de tots els temps, i fins i tot baten el rècord de l’any anterior.

                   El nombre total de viatgers allotjats en establiments de turisme reglat de
                   les comarques de Lleida durant l’any 2018 ha estat d’1.238.898, els quals
                   van fer 2.970.414 pernoctacions. Aquestes xifres del 2018 representen un
                   creixement d’un 4,7 % en el nombre de viatgers i d’un 3,2 % en el de les
                   pernoctacions amb relació a l’any 2017, que ja va representar la millor
                   dada dels darrers 8 anys quant a les pernoctacions i el rècord de viatgers
                   en els establiments d’hoteleria, turisme rural, apartaments turístics i càm-
                   pings. Per la seva banda, el turisme estranger ha mantingut un any més el
                   seu creixement fins a batre l’any 2018 el seu propi rècord en millorar els
                   resultats de l’any anterior i situar-se en el millor registre de la història. En
                   concret, el turisme internacional ha tornat a experimentar un creixement
                   l’any 2018 respecte a l’anterior d’un 9,12 % en el nombre de pernocta-
                   cions i d’un 13,6 % en el de viatgers. Aquestes dades només tenen en
                   compte les 48.000 places de turisme reglat, però no s’inclouen els resul-
                   tats de les places d’allotjament turístic en albergs, refugis, campaments,
                   cases de colònies, apartaments d’ús turístic, etc. que no estan incloses en
                   les estadístiques de l’INE.

                   L’oferta d’allotjament turístic reglat durant l’any 2018 a les comarques del
                   Pirineu i les Terres de Lleida entre hotels, càmpings, turisme rural, aparta-
                   ments turístics, refugis, instal·lacions juvenils i albergs ha estat de 1.306
                   establiments i 56.562 places, una xifra molt similar a la de la temporada
                   anterior. Si afegim a aquests guarismes els Huts, els pisos d’ús turístic, la
                   xifra se situa en 3.553 establiments i 68.920 places.

                   Per la seva banda, la temporada d’esquí 2017/2018 al Pirineu de Lleida
                   es va tancar amb 1.348.094 forfets venuts, un 5 % més que la campanya
                   anterior, quan se’n van despatxar 1.284.476. Amb aquests resultats, la
                   temporada d’esquí 2017/2018 serà recordada com una de les millors de la
                   història al Pirineu de Lleida, ja que va registrar la xifra més alta dels darrers
                   12 anys. L’anterior millor registre el trobem a la campanya 2005/2006, amb
                   1.447.728 forfets.

                   També la campanya de turisme actiu i esports d’aventura a la demarcació
                   de Lleida va tancar l’any 2018 amb uns bons resultats, amb un increment
                   d’un 3,5 % respecte a l’any anterior i amb 228 empreses oferint les seves
                   activitats de terra, aire i aigua pel conjunt de les comarques lleidatanes.

                   Des del Patronat sempre hem tingut molt clar que el turisme ha estat,
                   és i serà un dels principals actius de les comarques de Lleida. I de fet


                                       MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10