Page 3 - Ara Lleida memòria 2018
P. 3

Índex                                           3
                      05  Presentació


                      07  Òrgans de govern
                      08  Organigrama


                      09   Actes de representació

                      18  Convenis de col·laboració

                      20  Subvencions i ajuts

                      21  Pla d’accions i línies estratègiques 2018

                      23  Programes Ara Lleida

                      37  Programes Agència Catalana de Turisme

                      45  Participació en fires

                      48  Viatges professionals

                      51  Workshops

                      52  Presentacions

                      55  Accions de promoció


                      65  Edicions i publicacions

                      75  Formació

                      77  Internet i noves tecnologies

                      83  Premsa i comunicació

                      88  Campanyes de Publicitat

                      96  Premi “Pica d’Estats”

                      99  Estudis turístics

                    110   Estadístiques i oferta turística                                       MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8