14

15

Turisme del Solsonés

Laurent Sansen

Monestir  

de Santa Maria  

de vallbona

El monestir de Santa Maria de Vall-

bona de les Monges, a la comarca de 

l’Urgell, és un monestir cistercenc, 

de transició de l’estil romànic al gò-

tic, datat del segle XII. Forma part 

de la Ruta del Cister, junt amb els 

monestirs de Poblet i Santes Creus, 

i és l’únic dels tres habitat per dones, 

com també l’únic que ha conservat 

ininterrompudament la comunitat 

durant més de 850 anys. Declarat 

Monument d’Interès Històric i Ar-

tístic, disposa d’una hostatgeria per 

allotjar els visitants.

Monestir de vallbona 

de les Monges 

T. 973 330 266  

Consell Comarcal 

de l’Urgell 

T. 973 500 707

larutadelcister.info

Castells i fortaleses

Pocs llocs de Catalunya poden ofe-

rir al visitant una varietat tan gran 

de castells i fortaleses com la que 

trobem a les comarques de Lleida. 

Aquesta va ser, durant segles, una 

terra de frontera on les fortificaci-

ons hi tenien un protagonisme des-

tacat avui en clau històrica i turística.

Jaume Moya