10

11

Una història 

que es

reviu

Identitat és paisatge, gastronomia i ac-

tivitat. Escenaris, gustos i gestos. Som 

mentre fem. Maneres de fer, de ser, de 

celebrar, d’edificar, d’expressar, sovint 

apagades pel pas del temps, que, al 

seu torn, porta quotidianitats noves. 

Però queden testimonis: monuments, 

festes i construccions que, cada any, fan 

reviure aquelles maneres i fan reviure 

la comunitat. Una comunitat que es 

troba, que participa i que es reconeix 

a si mateixa. A cada petit racó hi ha 

una llegenda, una tradició, una fira, un 

aplec, una ermita o un jaciment que ens 

recorden qui som i d’on venim. Falles i 

foc, gegants i comparses, esglésies i cas-

tells són alguns dels elements evocadors 

que ens traslladen a un passat, recent 

o remot, del qual les expressions que 

en queden han esdevingut patrimoni. 

CULTURA / PATRIMoNI

Gonzalo Martínez Azumendi

ART

TRADICIoNS

MoNUMENTS

APLECS

JACIMENTS