64

65

TURISME RURAL

ð 

CASA DE PAGÈS / 

TR - AGRoTURISME: Es 
poden realitzar activitats 
d’agroturisme 

Р

TR - ALLoTJAMENTS 

RURALS: No es poden rea-
litzar activitats d’agroturisme
MA - Masia, habitatge aïllat 
que presta servei d’allotja-
ment en règim d’habitacions i 
esmorzar com a mínim.
MS - Masoveria, habitatge 
fora de nucli urbà que es llo-
ga en règim de casa sencera.
CPC - Casa de poble com-
partida, habitatge dins del 
nucli urbà on es presta el 
servei d’allotjament en règim 
d’habitacions i esmorzar com 
a mínim.
CPI - Casa de poble inde-
pendent, habitatge dins de 
nucli urbà que es lloga en 
règim de casa sencera.
-

Ł  

Segell de Qualitat  
de Turisme Rural

APARTAMENTS

AT - Apartaments turístics
HUT - habitatge d’ús turístic

HoTELS

H - hotel
HA - hotel Apartament
- Pensió / hostal

CÀMPINGS

1a - Categoria
2a - Categoria
3a - Categoria

REfUGIS  

I HoSTATGERIES

RA - Refugi alberg, refugi d’al-
ta o mitjana muntanya amb 
guarda i serveis, accessible per 
carretera o pista
RG - Refugi guardat

INSTAL·LACIoNS  

JUvENILS

CC  - Casa de colònies
CJ - Campament juvenil
AN - Aules de natura
GE - Granja escola

font: Generalitat de Catalunya, 
Gener 2013, i Torisme Val d’Aran.

Laurent Sansen

T’hi trobaràs

com 

a casa

GUIA D’ALLoTJAMENTS