50

51

Durant els anys de la Segona Guerra Mundial, milers de 

persones creuaren els Pirineus fugint de la barbàrie nazi 

o per incorporar-se a l’exèrcit aliat al nord d’Àfrica o a 

Anglaterra. Els passos de muntanya eren el testimoni 

silenciós de la seva odissea, per la qual es calcula que hi 

van passar entre 60.000 i 80.000 evadits. Per la població 

de Sort —on també es pot visitar la presó-museu— passa-

va una de les rutes que unia els departaments francesos 

de l’Arieja i l’Alta Garona amb el Pallars Sobirà, i que és 

coneguda com “El Camí de la Llibertat”. Actualment, 

aquest itinerari està senyalitzat i permet a l’excursi-

onista seguir les petjades d’aquells homes i dones. El 

recorregut, que al vessant català discorre dins el Parc 

Natural de l’Alt Pirineu, comença al municipi de Seix i 

acaba a Alòs d’Isil. A la riquesa del paisatge s’hi afegeix 

una completa informació sobre el seu valor patrimonial 

que el fa un exemple significatiu de l’anomenat turisme 

de la memòria.

Buscar  

la llibertat per 

les muntanyes

Camí de la Llibertat 

i presó-museu de Sort

Camí de la Llibertat

camidelallibertat.cat

Ajuntament de Sort 

T. 973 620 010

oficina Comarcal de Turisme 

del Pallars Sobirà 

T. 973 621 002

goo.gl/maps/x2K4W

$

Ajuntament de vallbona  

de les Monges

T. 973 330 260 · larutadelcister.info

oficina Comarcal  

de Turisme de l’Urgell 

T. 973 500 707 · urgell.cat

Consell Comarcal  

de la Segarra 

T. 973 531 300 · lasegarra.org

A les comarques de l’Urgell i la Segarra es va bastir durant 

la Guerra Civil un tram de la línia defensiva L-2, una línia 

de fortificació militar republicana. L’itinerari pels espais 

del conflicte bèl·lic en aquesta zona és un projecte pensat 

per contribuir, des del rigor històric, al doble objectiu de 

recuperar la memòria col·lectiva i de conservar i difondre 

els principis de llibertat i democràcia. S’estructura en tres 

blocs temàtics a partir d’un fil conductor que posa èmfasi 

en l’individu i el patiment humà. El primer bloc presenta 

l’arbitrarietat i la represàlia en zona republicana, a partir 

de l’acció dels incontrolats i del SIM. El segon bloc mostra 

la difícil vida a la rereguarda immediata. El tercer bloc 

ens situarà en el context del nou règim franquista. La 

tipologia de les construccions que hi trobem és diversa: 

trinxeres, nius de fusellers, trinxeres cobertes, nius de 

metralladores i observatoris.

Testimonis  

de la Guerra  

Civil

Línia de Defensa 

Republicana L-2

Q

$

Visites

guiades

Ajuntament d’Àger 

T. 973 455 004 · ager.cat

Peperepep Cultural  

T. 677 701820 · castellmur.cat

Museu de la Conca Dellà  

i oficina de Turisme d’Isona  

T. 973 665 062 · isona.cat

La Ruta Arnau Mir de Tost és un viatge al segle XI, quan 

la serra del Montsec feia de frontera entre el territori 

musulmà i el cristià. En aquella època, Arnau Mir de 

Tost va travessar aquesta frontera i va conquerir Àger 

als musulmans, engrandint així el territori cristià cap 

al sud. Deixà darrere seu un important i extens llegat 

patrimonial: castells, torres de guaita, palaus, esglésies, 

etc. Per això, la ruta té com a punts d’interès el castell 

i la col·legiata de Sant Pere d’Àger, el castell de Mur i 

la col·legiata de Santa Maria de Mur i el castell palau 

residencial de Llordà.

Ruta Arnau Mir de Tost

goo.gl/maps/mSTKB

Q

Visites

guiades

goo.gl/maps/poeUh

El Camí Ignasià és el recorregut que va fer el jesuïta Sant 

Ignasi des de Loiola (País Basc) fins a la Cova de Sant 

Ignasi, a Manresa (Catalunya). És el mateix camí que 

el de Sant Jaume però en sentit contrari, i travessa les 

comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra 

en un traçat senyalitzat amb fletxes de color taronja. 

A l’Urgell, el camí es desvia a Verdú per visitar la casa 

santuari de Sant Pere Claver, missioner jesuïta nascut 

en aquest municipi i destinat a Colòmbia.

Seguint 

les passes  

de Sant Ignasi

Camí Ignasià

Camí Ignasià 

caminoignaciano.org 

oficina de Turisme de verdú 

T. 973 347 216

Ajuntament de verdú 

T. 973 347 007

oficina Comarcal  

de Turisme de l’Urgell 

T. 973 500 707

goo.gl/maps/al9wb

$

Y

Q